Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 maart 2018

Initiatiefvoorstel plastic aangenomen

Afgelopen Statenvergadering werd het initiatiefvoorstel: ‘Plastic als grondstof, dat ruimt op!’ met ruime meerderheid aangenomen.

 

Initiatiefnemer Wybren Bakker (D66): ‘Ik ben ontzettend trots op dit resultaat. D66 staat voor een manier van politiek bedrijven waar we juist de inwoners, de ondernemers en de maatschappelijke organisatie nadrukkelijk betrekken bij het beleid. Dat is gebeurd bij dit initiatiefvoorstel. Een van de eerste successen is dat Overijssel zich zo snel mogelijk gaat aansluiten bij de statiegeld alliantie, aldus GS’.

 

Dit initiatiefvoorstel is een eerste stap om af te komen van onze verslaving aan plastic. Met dit voorstel zetten we een eerste stap richting circulaire economie én ruimen we het plastic op dat op plekken verdwijnt waar het niet hoort’.

Wybren Bakker (D66): ‘We zijn met zijn allen verslaafd aan plastic. Alleen in Overijssel openen we gemiddeld zeven plastic verpakkingen per dag. Met dit initiatiefvoorstel wordt nu gewerkt aan een oplossing voor onze verslaving’.

 

We gaan werken aan die verslaving:

Door plastic te zien als grondstof en niet als eindproduct.

Door het verminderen van het productievolume van plastic.

Door mensen te informeren over de waarde van plastic.

Door kansrijke initiatieven die plastic opruimen te stimuleren.

 

Op die manier krijgen we onze verslaving onder controle. Dit initiatiefvoorstel is daar een eerste stap in. D66 krijgt het voor elkaar!