Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 maart 2019

Grote stap gezet in de energietransitie!

Bouw mestverwaardingsinstallatie kan beginnen

 

Wij zijn de laatste generatie die iets kan doen aan de klimaatverandering. Daarom is handelen nu nodig! Onze gedeputeerde Annemieke Traag heeft zich de laatste jaren ingezet voor meer groene energie in Overijssel, zodat we niet langer allerlei schadelijke stoffen de lucht in pompen.

Afgelopen Statenvergadering is weer een grote stap voorwaarts gezet. Er is ingestemd met het Provinciaals inpassingplan om een mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Vlodbelt bij Twence mogelijk te maken. In deze installatie wordt van mest groen biogas gemaakt. Hiermee dragen we niet alleen bij aan de verwerking van mest in Oost-Nederland, maar ook aan het produceren van groene energie.

 

Gedeputeerde Traag was dan ook erg blij met het aangenomen voorstel: ‘Hiermee zetten we een mooie stap vooruit. In de toekomst wordt voor maar liefst 3.000 huishoudens aan groen gas geproduceerd én wordt het mestoverschot weggewerkt. Het is een win-winsituatie’.

 

De verwachting is dat dit najaar de eerste schop in de grond gaat en de bouw kan beginnen.