Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 december 2019

Groene energie met ambitie

Hoog inzetten bij het opstellen van de regionale energiestrategieën (RES)  – zo luidde de oproep van D66 Statenlid Wybren Bakker aan bestuurders en collega-politici. Zijn pleidooi voor grotere inspanningen verwees zowel naar de doelstellingen van de energietransitie als ook naar participatie door inwoners.

Vorige week waren Provinciale Staten in gesprek bijeen over een eerste conceptversie voor de regionale energiestrategieën West-Overijssel en Twente. Bakker pleitte ervoor om bij de planvorming voor méér opwekking van duurzame energie te gaan dan strikt vereist. Zo houden de regio’s een buffer over voor het geval sommige projecten onverhoopt geen doorgang kunnen vinden.

Ook moet het volgens de D66’er voor inwoners mogelijk zijn om mee te praten en hun stem te laten gelden bij het opstellen van de plannen. Bewoners van steden en het platteland, als ook mensen met uiteenlopende inkomens en verschillende leeftijden worden op verschillende manieren geraakt door de energietransitie. Door al deze groepen bij de plan- en besluitvorming te vertegenwoordigen ontstaat er een duidelijker beeld van wensen en bezwaren van inwoners. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan een gebalanceerde en breed gedragen uitkomst.

Gedeputeerde Thijs de Bree heeft tijdens de vergadering toegezegd om met beide voorstellen aan de slag te gaan. Bakker spoorde daarnaast ook zijn collega-Statenleden aan om de RES met veel inzet en in goed overleg met lokale partijen en belanghebbenden in te vullen. “Dit alles doen we om hen die na ons komen ook droge voeten, schone lucht en voldoende eten te garanderen. We staan voor een transitie die majeur is maar die wij als Overijssel aan kunnen.”

De komende maanden buigen zich in heel Nederland gemeenten, waterschappen en provincies samen met maatschappelijke partners en netbeheerders over de energietransitie.  In regionale energiestrategieën wordt het klimaatakkoord op lokaal niveau vorm gegeven. In onze provincie werken Twente en West-Overijssel aan hun eigen strategieën voor de opwekking van groene stroom binnen de regio.