Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 september 2020

Groen, transparant en verantwoord

Onze accenten voor het nieuwe Overijsselse beleid voor vergunningen, toezicht en handhaving

 

 

 

Woensdag 2 september spraken we met de ambtelijke organisatie van de provincie over de wensen van de Staten m.b.t. nieuwe/ aanvullende accenten voor toezicht en handhaving.

Onze fractie – bij monde van fractievoorzitter Wybren Bakker – wist er wel een paar:

  • Bewaak onze landschapselementen: Met satellietwaarnemingen is in beeld waar bomen staan. Zorg in je beleid dat dit minstens een keer per 2 jaar vergeleken wordt, en handel indien nodig. Ga er zo nog veel dichter op zitten. We willen groene ruimte handhaven en zelfs versterken, met onder andere veel meer bomen. Denkbaar is dat we ook inwoners mee laten doen in het vergelijken van data, het eventueel langs gaan bij twijfels en zo mee zorgend dat we met elkaar bewakers zijn van de groene ruimte.
  • Transparantie en verantwoording: Toen er spoorwerk in Zwolle gaande was kwamen de lozingen in de IJssel in natuurgebieden terecht en wat bleek: omdat het een taak van het Rijk is had ineens de provincie geen zeggenschap meer. Klagers werden van kastje naar de muur gezonden en de milieuschade bleef gewoon doorgaan. D66 wil veel meer transparantie en aan de voorkant duidelijk hebben waar een inwoner terecht kan. Als provincie moet je je niet verschuilen achter de regels. Ga dit in beleid beter inregelen.
  • Stikstofmetingen op perceelniveau: Met satellieten is stikstof te meten tot op perceelniveau naar wij begrepen. Ga dat inzetten! Boeren zullen een bijdrage gaan leveren aan reductie van ammoniak- en stikstofuitstoot. Dat moet voor de toekomst van iedereen. Maatregelen die genomen worden wil je kunnen meten. Dan laat je zien dat je ook echt resultaten met beleid boekt.
  •  Natuurcompensatie: Als er maatregelen genomen worden zoals bijvoorbeeld een weg verbreden of bedrijfsterrein aanleggen dan moet natuur gecompenseerd worden. Wij willen dat natuurcompensatie strak gemonitord wordt. Een onderzoek van de Rekenkamer liet zien dat we dat redelijk doen. Ook de komende jaren willen we daar graag focus op! Elk stukje natuur telt.
  • Toetsing en handhaving bij subsidies: Tenslotte willen we graag zien dat subsidieverlening en toezicht samenwerken vooral als het gaat om subsidies die bijdragen aan verduurzaming van bedrijven/organisaties: Ga dan achteraf toetsen of de beoogde doelen ook gehaald zijn. D66 wil dit niet alleen financieel afwikkelen maar ook handhaven als blijkt dat het nog niet de beoogde doelen of uitvoering heeft bereikt die partijen zijn overeengekomen.

Al met al gaven we zo diverse suggesties mee voor het nieuwe beleid van de provincie. In het voorjaar van 2021 komt het nieuwe concept naar ons toe. Benieuwd wat we daarin van onze D66 accenten terug zullen lezen!