Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 februari 2020

Gezondheid in Overijssel: grote verschillen

De provincie heeft een eigen Trendbureau. Een kleine, onafhankelijke organisatie die kennis verzamelt en deelt met wie zich maar betrokken weet bij onze provincie. Begin februari organiseerde het bureau in het stadhuis van Almelo een sessie over verschillen in gezondheid. Deze zijn groot, tussen sociaal-economische groepen, binnen gemeenten en tussen gemeenten.

Je kunt met gezondheid geluk of pech hebben, maar er zit een patroon in. Sommige delen van de bevolking hebben meer pech dan anderen, en in sommige gemeenten wonen aanzienlijk meer mensen met pech dan in andere.

Hoe rijker, hoe gezonder?

Karien Stronks,  hoogleraar “Public Health” aan de UvA ging op dat patroon in. Er is een sterk verband tussen de gezondheid van mensen en hun sociaal-economische status. “Platgeslagen”: mensen met een lage sociaal-economische status ervaren hun gezondheid als slechter en leven korter dan mensen met een hogere sociaal-economische status. Als slecht ervaren gezondheid,  kortere levensduur en het hebben van een lage sociaal-economische status zijn ongelijk over gemeenten verdeeld. Zo scoren Almelo en Enschede beide ongeveer even slecht, en Borne en Wierden beide ongeveer even goed (hoezo arme steden en rijke voorsteden?). De best scorende gemeente is Dalfsen.

Samen doen

Uit de inleiding van Stronks en vanuit ervaringen met projecten met bewoners in Hengelo bleek dat mensen alleen op gezondheid aanspreken niet werkt. “U moet minder roken/gezonder eten/meer bewegen” leidt niet tot het gewenste effect. In plaats daarvan is een integrale aanpak samen met de betrokkenen nodig. Je moet kijken naar verbetering van de hele leefsituatie en of er steun vanuit de omgeving te organiseren is. Pas dan is er kans op verandering van gedrag die beklijft. Beleid moet ook niet “over u, zonder u” zijn – betrek mensen erbij!

Ook met het beste beleid zullen de verschillen hardnekkig blijven, was de conclusie van dit (niet verrassend) overwegend door een goedopgeleid wit publiek bezochte bijeenkomst. Succes is mogelijk, maar dan moeten we het wel samen doen.