Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 september 2019

Gezocht: Twentse steunfractie

Ben jij onze oren en ogen uit Twente?

Inmiddels is de D66 Statenfractie goed aan de slag als oppositiepartij en willen we graag onze invloed maximaal benutten. Als volksvertegenwoordigers in Overijssel houdt dat natuurlijk ook in dat we alle regio’s binnen de provincie goed “bedienen”. Omdat echter geen van onze fractieleden woonachtig is in Twente willen we aan die regio juist wat extra aandacht besteden. Daarom zoeken we één of meer vaste leden die ons erbij helpen in Twente de vinger aan de pols te houden.

Wat vraagt het qua inzet?

Het liefst zien we je als steunfractielid steeds aanschuiven bij onze fractievergaderingen. Dat is eens per twee weken op donderdagavond op het provinciehuis in Zwolle. Je hebt bijzondere affiniteit met lokale en provinciale issues, je volgt de regionale ontwikkelingen goed en ziet kansen voor D66 om passend bij ons verkiezingsprogramma zaken (via de gekozen volksvertegenwoordigers) op de politieke agenda van de provincie te zetten. Daarnaast kom je ook 2 x per jaar naar het Twenteberaad tussen de lokale fracties en Statenleden. Ook dat is immers een bron van input en goede basis voor regionale afstemming.

Wat krijg je ervoor terug?

Je hebt door je deelname actieve invloed op thema’s en issues die de Statenfractie verder kan brengen. Je krijgt diepgaand inzicht in de werkwijzen van de provinciale politiek. Je reiskosten worden (op basis van 2e klasse OV) vergoed. Je doet mee aan heisessies van de Statenfractie en kunt desgewenst zo nu en dan ook meedoen aan werkbezoeken van de fractie (veelal op woensdag overdag).

Je maakt volwaardig deel uit van de fractie en maakt van dichtbij mee wat dit werk inhoudt. Formeel heb je weliswaar geen stemrecht, maar we stemmen zelden; daarentegen staan we altijd open voor goede argumenten en jouw unieke inbreng en expertise! Op deze manier kun je veel relevante ervaring opdoen in de provinciale politiek, zeker een pre als je je bij de volgende verkiezingen kandidaat zou willen stellen! Bij meer aanmeldingen is het ook mogelijk aandachtsgebieden of thema’s onderling te verdelen en/of elkaar te vervangen.

Geïnteresseerd?

We nodigen je van harte uit een korte motivatie en cv in te zenden naar fractie@d66overijssel.nl! Vervolgens nodigen we je uit voor een nadere kennismaking met de fractie. Graag zien we je reactie voor 30 oktober 2019 tegemoet.

Heb je nog vragen hierover neem dan gerust contact op met onze fractievoorzitter Wybren Bakker via 0648788744 of w.bakker@overijssel.nl.