Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 maart 2019

Gedeputeerde Annemieke Traag loopt mee met Regeringspresident Dorothee Feller van het bezirk Münster

Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu, Europa) heeft vandaag de hele dag meegelopen met Dorothee Feller, regeringspresident van het bezirk Münster. Aanleiding voor het bezoek zijn de steeds intensievere contacten tussen Duitse en Overijsselse overheden. Het bezoek moet bijdragen aan een nog beter wederzijds begrip van elkaar, elkaar werkwijzen en gewoonten.

 

Overijssel en Münsterland werken met andere partners nauw samen in de zogeheten Münsterland-agenda. Dit is een samenwerkingsagenda op gebied van economie, arbeidsmarkt, onderwijs en bereikbaarheid. Doel van de agenda is om te kijken hoe de grens als barrière kan worden weggenomen. Het is een unieke samenwerking op regionaal niveau, die onlangs nog de interesse wekte van de Duitse ambassadeur in Den Haag, de heer Brengelmann en de Nederlandse ambassadeur in Berlijn, de heer Kingma. Van 25 tot en met 27 februari bezochten zij de Duits-Nederlandse grensstreek om de samenwerking met eigen ogen te bekijken.

 

Gedeputeerde Annemieke Traag: “Als de samenwerking intensiveert, is het belangrijk dat je ook investeert in de onderlinge relaties. Vandaar dat ik vandaag een dag meeloop met mevrouw Feller. Als provincie Overijssel hebben we aan het begin van de huidige coalitie nadrukkelijk de keuze gemaakt om onze banden met de Duitse buurländer aan te halen. Het resultaat is een economische samenwerkingsagenda, die concreet moet leiden tot minder belemmeringen om aan weerszijden van de grens te wonen, te werken of te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als taalonderwijs, diplomaerkenning en grensoverschrijdende bereikbaarheid.”

 

Voor de meeloopdag is geen aparte agenda gemaakt. Traag volgt Feller op een reguliere werkdag. Op het programma staan onder meer een gesprek van de regeringspresident met de afdeling onderwijs, cultuur en sport, een gesprek met de ondernemingsraad van een scholengemeenschap en een gesprek met de regionale fractie van Die Grünen. Uiteraard is er ook tijd om van gedachten wisselen over de grensoverschrijdende samenwerking.