Steun ons en help Nederland vooruit

Wat doet een Statenlid?

Wat doet een Statenlid?

In Nederland kennen we drie bestuurslagen waar rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers de belangrijkste besluiten nemen:

 • op nationaal niveau zijn dat de leden van de Tweede Kamer
 • op provinciaal niveau zijn dat de leden van Provinciale Staten
 • op gemeentelijk niveau zijn het de gemeenteraadsleden

De leden van de Eerste Kamer (landelijk niveau) worden gekozen door de leden van Provinciale Staten en worden dus niet rechtstreeks gekozen.

Een Statenlid is dus volksvertegenwoordiger voor de inwoners van de provincie waarin hij (zij) is gekozen. Volksvertegenwoordigers worden op persoonlijke titel gekozen, maar zijn meestal lid van een partij. De kiezer mag verwachten dat de ideeën van de gekozene overeenkomen met de standpunten van de partij. Bij het nemen van besluiten spelen deze standpunten een grote rol.
Maar besluiten neem je ook op grond van wat er leeft onder de bevolking. Als volksvertegenwoordiger heb je de plicht goed naar mensen te luisteren en met alle verkregen informatie een afweging te maken. De D66 Statenfractie doet dit onder andere door werkbezoeken en vergaderingen bij afdelingen in heel Overijssel. De fractie probeert ook zoveel mogelijk met de D66-mensen die mogelijk betrokken zijn bij een bepaald onderwerp in contact te komen. De Statenfractie is goed bereikbaar.

Coalitie of oppositie

D66 zit in Overijssel in de oppositie en CDA, VVD, ChristenUnie en SGP zitten in de coalitie. D66 kenmerkt zich door een constructieve wijze van oppositie voeren.

Als oppositiepartij is het lastiger om je wensen te realiseren, omdat daarvoor een meerderheid nodig is. Het is afhankelijk van het onderwerp of die meerderheid te vinden is. Daarnaast spelen andere – politieke – factoren een rol; wat is doorgaans het stemgedrag van je fractie, heeft je fractie een positieve opstelling, wordt het je gegund.

Samenvattend zijn er drie factoren die het Statenlid helpen bij het nemen van besluiten:

 1. partijstandpunten
 2. wat leeft er onder de bevolking
 3. wat is de politieke context

Besluiten van Provinciale Staten

Het takenpakket van de provincie omvat de volgende terreinen:

 • Ruimtelijke ordening
 • Milieu
 • Landelijk gebied
 • Cultuur en erfgoed
 • Verkeer en vervoer
 • Economische zaken

Lees meer over Provinciale Staten.

Hoe word je Statenlid?

Als je interesse heb voor het Statenlidmaatschap, dan is het goed om je van tevoren te oriënteren. Je kunt vergaderingen van de D66 Statenfractie bijwonen of naar een vergadering van Provinciale Staten gaan. Via de website van de provincie kun je ook alle voorstellen bekijken die door de Statenleden worden besproken.

In maart 2019 zijn er verkiezingen. Binnenkort wordt het tijdpad bekendgemaakt dat naar die verkiezingen leidt. Daarin staat precies aangegeven hoe je je kandidaat kunt stellen. Je kunt ook meeschrijven aan het verkiezingsprogramma in de permanente programmacommissie. Dat is een manier om thuis te raken in de provinciale problematiek en in de voor D66 gewenste denkrichting om problemen op te lossen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018