Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 november 2018

Een nieuw orkest voor Oost-Nederland

De laatste Statenvergadering waren wij in de Provinciale Staten van Overijssel al akkoord en afgelopen woensdag bekrachtigden ook de Provinciale Staten in Gelderland de ingeslagen richting. Er komt een nieuw te vormen symfonisch orkest en daar is D66 blij mee. Overijssel verdient zo’n culturele voorziening.

De twee orkesten uit Gelderland en Overijssel, respectievelijk Het Gelders Orkest en Het Orkest van het Oosten, werden enkele jaren geleden geconfronteerd met een aanzienlijke bezuiniging vanuit het Rijk. Deze bezuiniging kon de nekslag zijn voor beide orkesten. Het advies van de Raad van Cultuur was dan ook om te komen tot een gezamenlijke symfonische voorziening. Met het idee dat zo een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam orkest geborgd zou kunnen blijven.

Het begin was niet altijd even makkelijk. Eerlijk gezegd ging het nogal schoorvoetend, zowel vanuit de orkesten als vanuit de provincie. Uiteindelijk is er een plan gekomen dat ook door de Raad van Cultuur positief is ontvangen. Om meer zicht te krijgen op de gevolgen en zeker te zijn van bestendigheid van de te maken keuze, niemand wenst om over enkele jaren te concluderen een niet werkend vehikel in de benen te hebben geholpen, wordt Berenschot gevraagd te kijken naar de haarbaarheid en wenselijkheid van het voorstel. Ook die beoordeeld het voorstel positief en het voorstel kan met deze extra doorlichting voorgelegd worden aan beide Staten.

Gedurende het proces zagen we een duidelijke verandering. De houding veranderde van een moetje naar enthousiasme voor een fusie. De meerwaarde werd gezien. Ook vanuit de Staten kwam het geluid dat een gemeenschappelijk symfonisch orkest meer kon worden dan alleen een som van beide delen.

D66 bleef echter kritisch, zeker met eerder genoemde problemen in het achterhoofd. Vandaar dat wij kritisch waren op de voorwaarden waaronder de fusie moest plaatsvinden en welke sturings- en controlemechanismen de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten hadden. Alle goede ideeën en alle goede intenties daargelaten blijft het wel een grote smak geld die jaarlijks vanuit beide provincies wordt vrijgemaakt voor het orkest.

Wij vonden het dan ook niet meer dan normaal dat nadrukkelijk is opgenomen wat de doelen zijn van de transitieperiode. Als Staten wil je op de hoogte gehouden worden enerzijds, maar ook aan de noodrem kunnen trekken indien het dreigt te ontsporen. Naar mening van D66 heeft de gedeputeerde dat voldoende verwerkt in het besluit en gaan wij er vanuit dat het Muziekhuis van het Oosten een verrijking is voor alle inwoners van Overijssel. En ook een beetje voor Gelderland. 😉