Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 juli 2018

Een asbestvrij Overijssel

Als gedeputeerde heb ik verschillende rollen. Zo ben ik o.a. asbestambassadeur binnen een samenwerkingsverband. Dit bestaat uit afgevaardigden van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, belangenorganisaties en dak-eigenaren. Het netwerk werd in 2016 opgezet via het Ministerie van IenW en maakt zich hard voor een versnelde pragmatische en proactieve aanpak van het asbestdakenvraagstuk. Een onderwerp dat mij zeer aan het hart gaat en waar ik mij graag voor inzet.

In Overijssel hebben we zo ongeveer 12 miljoen m2aan asbestdaken. Die moeten allemaal gesaneerd worden. Een flinke klus, die bovendien voor 1 januari 2024 geklaard moet zijn. Want dan gaat de Wet op het verbod op asbesthoudende dakbedekking in.

Op 11 juni jl. mocht ik – samen met de overige asbestambassadeurs – mevrouw Stientje van Veldhoven (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) in onze provincie ontvangen voor een werkbezoek. Onderwerp van gesprek was uiteraard de versnelde sanering van asbestdaken. De ontmoeting met de praktijk stond deze dag centraal. We deelden onze ervaringen met asbestsanering met de staatssecretaris, bezochten verschillende praktijkvoorbeelden en toonden noviteiten. Ook bespraken we kansen, knelpunten en financieringsmodellen. Mevrouw Van Veldhoven had veel interesse in onze aanpak met o.a. het voorstel voor een Stimuleringsfonds asbestdaken.

 

Achtergrond plan Stimuleringsfonds

Met het beoogde Stimuleringsfonds verspreiden we breed alle bestaande mogelijkheden voor de financiering van asbestsanering en verduurzaming van de nieuwe daken. Daarmee is het nadrukkelijk niet de bedoeling te concurreren met marktpartijen. Het Stimuleringsfonds richt zich op eigenaren die niet voor de beschikbare financieringsvormen of regelingen (zoals rood-voor-rood) in aanmerking komen. Dat zijn vaak particulieren, bedrijven of andere rechtspersonen die geen financiering bij een bank kunnen krijgen. Er zijn verschillende criteria opgesteld om voor de regeling in aanmerking te kunnen komen. De eigenaren moeten de lening terugbetalen, de risico’s hieromtrent worden nog in kaart gebracht.

De provincie is van mening dat gemeenten een belangrijke rol hebben in het ondersteunen van eigenaren bij sociale en/of financiële problemen. De gemeenten hebben hiertoe meer mogelijkheden en staan dichter bij de eigenaren. Verder onderzoekt de provincie of Europese subsidies of fondsen benut kunnen worden.

Zowel Rijk als gemeenten zouden in het fonds moeten participeren. De omvang wordt geschat op ca. 25 miljoen.

 

Werkbezoek

Het was een vol, maar concreet programma. We bezochten o.a. een saneringslocatie in Nijbroek, waar drie locaties van een houtvezelbedrijf tegelijk gesaneerd worden. Saneerder Lagemaat vertelde over de brede context van sanering en alles wat daarbij komt kijken. We konden ter plekke zien hoe de asbestdaken werden verwijderd. Een indrukwekkend schouwspel, waarbij de staatssecretaris nog eens haar oprechte aandacht voor dit maatschappelijke probleem onderschreef. In Klarenbeek vond het inhoudelijke programma plaats en vertelden de mensen achter de praktijkcases hoe een succesvolle versnelling van asbestsanering plaats vindt.

Verder bezocht de staatssecretaris een aantal locaties voor duurzame asbestverwerking en sprak via een videoverbinding met gedeputeerde Stelpstra van de provincie Drenthe over dit onderwerp.

Ik ben van mening dat met dit werkbezoek weer een goede stap is gedaan richting een asbestvrij, gezonde toekomst voor de provincie Overijssel.

 

Annemieke Traag

Gedeputeerde Provincie Overijssel (Energie, Milieu en Europa)