Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 april 2019

Duidingsdebat

Kernpunten uit de bijdrage van fractievoorzitter Wybren Bakker tijdens het duidingsdebat donderdag 28 maart 2019

 

Laat me beginnen met de felicitaties aan de winnaars Forum voor Democratie en GroenLinks. Er zijn partijen gelijk gebleven en ook die verdienen een felicitatie: ChristenUnie en VVD. En natuurlijk felicitaties aan het CDA omdat ze de grootste zijn gebleven. Van harte allemaal. Bij winnen voor de één, is er ook verlies voor een ander. De kiezer heeft gesproken en  met een hogere opkomst. Dat is winst voor de democratie.

 

We hebben landelijke opinies van Forum voor Democratie vernomen zoals,  wel of geen Nexit, de grens sluiten vanwege massa-immigratie, en de ontkenning van klimaatverandering door de mens ondanks de boekenkasten vol aan wetenschappelijke gegevens dat het slecht gaat met het klimaat. Maar wat de inzet van Forum voor Democratie in Overijssel is weten we zeer beperkt.

 

D66 ziet dat het politieke landschap ook in Overijssel is veranderd. Wij, als sociaalliberale partij, zullen blijven inzetten op verbinding en blijven bereid tot verkenningen wat we – samen met anderen – voor Overijssel kunnen waarmaken. Daarbij passen wat ons betreft ook in een nieuw college, voortbouwend op wat is gerealiseerd, uitgangspunten als haalbaar, betaalbaar, uitvoerbaar en met volle ruimte voor innovatie.

 

De uitslag van de verkiezingen laat behoorlijke verschuivingen zien die meegewogen moeten worden bij de uiteindelijke coalitievorming. Wij zien een grote meerderheid aan stemmers die voor een duurzaam, groen en sociaal Overijssel kiezen. Als D66 blijven we graag bijdragen aan een duurzaam, inclusief Overijssel met noaberschap, met respect voor ieders denkbeelden en waarden.

 

In de afgelopen 4 jaar heeft de provincie Overijssel – vertegenwoordigd door GS en PS – laten zien samen te werken met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. We hebben laten zien dat samenwerking met partners bijdraagt aan samen doen. Die werkwijze past bij D66 en zien we graag voortgezet in de nieuwe beleidsperiode.

 

Er valt ook op, zoals al eerder door het college verwoord in de P Nota 2019, dat de polarisatie in de samenleving toeneemt. Verschillen tussen

 • Jong of oud;
 • He of Ho;
 • Blank of kleur;
 • Laag- of hoogopgeleid;
 • Stad of platteland

lijken sterker te worden. Hier dient zeer bijzondere aandacht voor te zijn in de volgende collegeperiode. We laten dat toch niet toenemen?
Wij hebben toch de taak en de opdracht om beleid zodanig te realiseren dat iedereen mee kan doen, je steun krijgt als het moet, er kansen voor iedereen zijn, en we elkaar vasthouden? Dat je respectvol bent naar de ander, je je veilig kunt voelen, en ook zorgt voor mensen die niet goed in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Omdat je samen verder komt.

We willen samenwerken met partijen die – vanuit gedeelde waarden – de opgaven die er zijn willen vertalen. Naar een toekomst die sterker is. We zijn dat schatplichtig aan hen die na ons komen. D66 sluit niemand uit, maar ziet wel grote verschillen die mogelijk zeer moeilijk overbrugbaar zijn.

 

D66 blijft zich inzetten voor

 • een krachtig provinciaal klimaatbeleid waarbij iedereen meedoet,
 • een sterkere circulaire economie met ruimte voor nieuwe innovatie,
 • duurzamere landbouw met sterke lokale producten,
 • sociale en culturele steun omdat dit de samenleving versterkt,
 • D66 ervaart meerwaarde door intensieve samenwerking met onze Duitse buren, en met Europa.
 • En we blijven werken aan het vergroten van de betrokkenheid van onze inwoners, bij beleid en uitvoering van provinciale taken.

We werken graag samen met partijen die hieraan een vernieuwde invulling willen geven. De keuzes in 2019 moeten bijdragen aan een sterk Overijssel, ook in 2040 / 2050.