Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 november 2018

Doorzetters in Hof van Twente

Samen maak je het verschil

 

Dit werkbezoek sterkte me in de opvatting dat mensen het verschil (kunnen) maken.

Wat een energie en doorzettingskracht om uiteindelijk zaken voor elkaar te krijgen. Samen kun je verschil maken voor je buurt en de aarde!

 

Noaberhuus

Als eerste gingen we op bezoek bij voetbalclub Rood-Zwart in Delden. Voorzitter Robert Ross liet zien hoe de bestuurlijke ambities van ruim tien jaar geleden nu werkelijkheid zijn geworden. Het – dit jaar geopende – Noaberhuus werd gerealiseerd met 250 vrijwilligers (en 15.000 vrijwilligersuren aan werk). Dit geweldige initiatief biedt nu – naast de primaire sportopgaven voor de 750 leden – onderdak aan heel veel maatschappelijke initiatieven.

 

Het bestuur constateerde al jaren geleden dat er sociaal maatschappelijk meer moest gebeuren en gaf zichzelf die opdracht door deze zelfs in de statuten van de voetbalclub op te nomen. Er volgde een dringende oproep aan de fractie van D66 Hof van Twente om mee te zorgen voor een verlaagde OZB voor sportaccommodaties, ook in Hof van Twente. Dat helpt ook Rood-Zwart aan een meer passende exploitatie. Het nieuwe gebouw is door en met maatschappelijke organisaties en inwoners tot stand gekomen. Men heeft de ambitie om nu ook nog eens 450 zonnepanelen te plaatsen en merkbaar is dat ze de weg ook naar de provincie daarbij prima weten te vinden. De provinciale bijdragen en leningsvoorwaarden helpen daarbij.

 

Gezond samenwerken

Dat ze ook naast sport aan gezonde voeding werken blijkt uit het initiatief ‘gratis fruit op de zaterdag voor de jeugd’, ook weer gesponsord door een lokale ondernemer. Tenslotte pleitte de voorzitter voor het mogelijk maken van meer woningbouw zodat jongeren ook in Delden kunnen blijven wonen en de aanwas aan jeugd ook daardoor blijft bestaan!

 

Duurzame ambities

In de middag gingen we naar de familie Kristen in Ambt Delden. We kregen uitleg over hun inspiratiebedrijf en boerderij genaamd ‘‘n Hut’n Kaamp’ . Daarbij vertelde de familie enthousiast over de intrinsieke duurzaamheidsambities. Ze waren bijvoorbeeld een van de eerste vijf bedrijven die mee deden aan de provinciale pilots ‘ Asbest eraf en zon erop,’ hebben inmiddels vier PV-installaties draaien en zijn geheel asbestvrij.

 

Boerenhart

Wat was het leuk om weer even in de melkput te staan en ‘onder’ de koeien te zijn. Daar gaat mijn boerenhart toch even sneller van kloppen. Bewust kiest de familie voor een relatief klein bedrijf van 44 melkkoeien en 28 jongvee op 32 ha grond. De focus ligt op de kwaliteit van melk, bodem, voer en daarmee een goed leven voor de dieren. Een prachtbedrijf vol boerentrots en strategische keuzes.

 

Rust en regels

Dat ook Kristen veel administratie moet doen is weleens een doorn in het oog, maar noodzakelijk om te voldoen aan alle eisen. Grootste wens: geef de sector rust en ga niet elke keer de spelregels wijzigen. Daar worden we als sector helemaal dol van. Hun zoon wil het bedrijf voortzetten en samen kijken ze hoe ook zijn ambities vorm kunnen krijgen.

 

Windmolens

De familie heeft al meer dan twintig jaar de ambitie om een tweetal windmolens op eigen terrein te realiseren. Dit proberen ze samen met partners van Pure Energie en coöperatie Borne Energie en omwonenden te bereiken. In november 2017, alweer een jaar geleden dus, waren 120 mensen uit de omgeving van hun boerderij aanwezig bij een bijeenkomst om de ideeën te delen. Natuurlijk is niet iedereen direct enthousiast, maar door zorgvuldig proces en goede keukentafelgesprekken en duidelijke uitleg is ook veel onbekendheid weg te nemen. Dit alles vergt een lange adem, doorzetten, weerstanden overwinnen en een grote mate van geduld. De familie vraagt steun van de lokale politiek om een zorgvuldig proces te doorlopen. Dan blijkt daaruit wel of het ook echt kan. Zij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is, maar willen dat vooral met de gemeenschap en de gemeente ter hand nemen.

 

Politiek

Ze ervaren nog niet een helpend College van B&W. Maar de Kristens geven niet op. Ook is bij de planvorming alle ruimte voor lokale inbedding en het verwerven van inkomsten. Onder andere door het Omgevingsfonds, dat bij dergelijke initiatieven verplicht is. Zo komt een percentage van de investering ten goede aan maatschappelijke activiteiten in de regio.

De weg naar de provincie weten ze goed te vinden. Er is direct contact met onze gedeputeerde Annemieke Traag. Ook al gaat de provincie er niet over, Gedeputeerde Staten spreekt zich positief uit over dergelijke initiatieven. Dat ervaren initiatiefnemers zeker als steun.

 

CO2

Een aandachtspunt: windenergie levert veel meer op dan zonneparken. Twee molens bieden 10.000 inwoners jaarlijks stroom. Ook maakte Bert Kristen duidelijk dat de bodem onder zonneparken ernstig achteruit gaat en dat daardoor CO2-binding in de bodem wegvalt. Iets om zeker rekening mee te houden. Want we beogen immers juist de CO2-uitstoot te reduceren.

 

Met grote dank en veel indrukken namen we einde van de dag afscheid. Mijn dank gaat ook in het bijzonder uit naar de fractie en het bestuur van D66 Hof van Twente voor de organisatie. Het was een prima, inspirerende dag.

 

Wybren Bakker

Fractievoorzitter Statenfractie D66 Overijssel