Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 maart 2020

Digitale volksvertegenwoordiging en democratie – hoe dan?

Het is een rare tijd. De maatregelen rondom het coronavirus leggen ook ons werk als Statenleden plat. Geen vergaderingen, geen ledenontmoetingen, geen bijeenkomsten met inwoners of belangenorganisaties. De PS-agenda is leeg gemaakt. Voorlopig gaat niets meer door.

Op de vaste woensdag is er nu elke week een teleconferentie met alle fractievoorzitters en de Commissaris van de Koning. We bespreken de getroffen interne maatregelen en houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen die we meemaken. Zo zijn afspraken gemaakt over subsidies die verstrekt zijn maar niet tot gehele uitvoering kunnen komen, en over sneller betalen van externe partijen die wat tegoed hebben van de provincie.

Ook wordt geïnventariseerd welke besluiten geen uitstel kunnen krijgen. Spoedig komt daar een overzicht van. Dan volgt daaruit ook hoe we als PS toch tot besluiten kunnen komen. Over deze nieuwe werkwijze is afstemming tussen de provincies en met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Waarschijnlijk moet daar nog een noodwet voor worden aangenomen. In de provinciewet zijn enkele mogelijkheden opgenomen om de belangrijkste processen door te laten gaan. Maar met de huidige technieken zou het ook mogelijk moeten zijn om onze gezamenlijke besluitvorming vernieuwd inhoud te geven en digitaal doorgang te laten vinden. Informatiesessies en commissiebijeenkomsten vinden na 6 april digitaal plaats.  Wat de rechtsgeldige besluitvorming betreft wachten we nog even af wat het ministerie van BZK bedenkt.

Ondertussen zitten we als fractie “thuis”. De agenda raakt leeg. Tot 1 juni is er geen fysieke bijeenkomst meer gepland. Ook onze beoogde D66 Overijssel adviesgroepen komen voorlopig niet bijeen. Afspraken met raadsfracties in IJsselberaad en Twenteberaad komen te vervallen. Bijeenkomsten voor inwoners en belangengroepen over inpassingsplannen, vliegveld Lelystad, Natura2000 en/of stikstofmaatregelen worden af- of uitgesteld.

De coronacrisis als kans voor onze democratie?

De vraag blijft: hoe zorg je voor de uitvoering van je kaderstellende en controlerende taak als je niet fysiek bijeen kan komen? Hoe verneem je van inwoners en organisaties wat ze van plannen vinden? Krijg je voldoende beeld van wat leeft als je niet direct met mensen in contact komt? Krijg je wellicht een scheef beeld omdat je alleen de digitaal vaardigen “ontmoet”? Misschien is deze crisis een kans voor digitale bestuurlijke versnelling.

Kunnen we nu onze democratie verrijken met digitale tools voor inwoners en het maatschappelijk middenveld om “gemakkelijker” meningen te geven? Kunnen we instrumenten realiseren voor volksvertegenwoordigers om altijd en overal de gegeven taken naar behoren te kunnen uitoefenen? Als we nieuwe handelswijzen creëren kan dat bijvoorbeeld straks reistijd schelen, de uitstoot van rottige stoffen verminderen en komen we democratisch wellicht zelfs sterker uit deze mondiaal hele ernstige crisis. Dus: doe mij maar een actueel Handboek digitale volksvertegenwoordiging 2020 voor gemeenteraadsleden en Statenleden. Heb jij ideeën hoe we deze crisis kunnen benutten en onze democratie innoveren? Ik neem er graag kennis van!

Meer informatie over alle maatregelen rond het coronavirus vind je hier.