Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 februari 2020

Denken in kansen, niet in beperkingen

Met ingang van januari is er niet alleen een nieuw jaar maar zelfs een nieuw decennium begonnen. Een goed moment om weer eens een stap naar achteren te doen en de “big picture” te bekijken. Inmiddels is het februari, de eerste PS-vergadering is alweer achter de rug en de voorbereidingen voor de volgende op 26 februari lopen. In de waan van de dag moeten we onze lange-termijn doelen niet uit het oog verliezen: Waar willen we als samenleving naartoe?

Al jaren geef ik iedere winter een week ski-les aan mensen met een beperking, een week die mij erg veel voldoening geeft. Waarom? Omdat in die week altijd heel erg gekeken wordt naar de mogelijkheden van mensen en niet de onmogelijkheden. Een week waarin we denken in kansen! En daar krijg ik dus enorm veel energie van! Het inspireert mij om kansen te zien en te geloven in idealen. Ook raak ik dan gesterkt dat het heel belangrijk is dat er gelijke kansen zijn voor iedereen, dus ook in Overijssel.

Een les voor de politiek

Het sluit aan op 2 belangrijke onderdelen van het gedachtegoed van D66: “Vertrouw op de eigen kracht van mensen” en “Koester de grondrechten en gedeelde waarden”

“De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden.

Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.”

Zoals wel vaker hebben we vorige week op de sociale media en in brieven richting onze ministers gezien dat respect voor elkaar en elkaars mening en gelijkwaardigheid niet zo vanzelfsprekend is. Het gaat er steeds harder aan toe. Ik schrik enorm van wat mensen elkaar soms niet toewensen.

Ook in de Provinciale Staten merken we soms in het debat dat er niet alleen op de bal wordt gespeeld. Daarnaast zien we veel moties voor de bühne die niets bijdragen aan het beleid. Maar als D66 Overijssel zijn we vastberaden om juist op een positieve manier bij te dragen aan een betere toekomst!

Vechten voor onze idealen

Als kleine fractie in de oppositie kan het best een uitdaging zijn om op het juiste moment de goede dingen te zeggen en te doen. Toch zien we genoeg kansen de punten uit ons verkiezingsprogramma te verzilveren. Ook dit jaar zal het gaan over de balans tussen landbouw en natuur en speelt het debat over stikstof en de energietransitie een belangrijke rol.

Een ideaal waar ik persoonlijk voor blijf vechten is de “zuurstof” van Overijssel. De onderdelen waar we niet zonder kunnen: Schoon water, schone lucht, ruimte om te leven en te wonen.

We blijven positief kritisch op wat er speelt, blijven met concrete voorstellen komen en doorlopend aandacht vragen voor thema’s die inwoners meer ruimte en kansen geven voor een goed leven in onze provincie. Daar gaan we voor en hebben daarbij natuurlijk ook onze achterban nodig.

Heb jij ook een idee? Of ideaal? Zie je iets gebeuren in Overijssel waar wij echt wat mee moeten? Laat het ons weten via fractie@d66overijssel.nl!

We kunnen het verschil maken als we elkaar weten te vinden, met een geloof in een mooie toekomst en met respect voor elkaar.