Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 maart 2018

Denk je mee over de toekomst van de landbouw in Overijssel?

Inmiddels zit ik bijna 3 jaar in de Staten en mag ik de portefeuille natuur en landbouw doen. Ik heb vele onderwerpen in dit speelveld kunnen behandelen en heb vanuit ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord afwegingen gemaakt en heb op actuele issues vanuit de D66 richtingwijzers geoordeeld en standpunten ingenomen. En dat is heel erg gaaf om te doen. Regelmatig deel ik mijn ervaringen en zienswijzen via blogs op de site en o.a. via twitter @WybrenBakker

 

In EU en binnen de landelijke coalitie zijn nieuwe afspraken gemaakt over het landbouwbeleid en onze Tweede Kamerfractie spreekt zich krachtig uit voor natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw. Flyerend en canvassend met de gemeenteraadsverkiezingen komt groen en landbouw ook in gesprekken met inwoners voorbij. Sommigen positief, anderen negatief en veel grijs er tussen. We worden als D66 Overijssel uitgedaagd vanuit Europese en nationale opgaven de concrete vertaling te maken naar ondernemers, inwoners en dierenwelzijn.

 

Graag wil ik met betrokken leden in april werken aan een geactualiseerde D66 Overijsselse landbouwvisie. Er zijn binnen D66 diverse leden die me gevraagd en ongevraagd suggesties geven bij actuele onderwerpen. Met hen wil ik graag aan de slag maar nadrukkelijk nodig ik ook andere belangstellende leden uit. In een (vooralsnog) tweetal bijeenkomsten kunnen we komen tot een concept versie die aangeboden zal worden aan de Provinciale Programma Commissie (PPC). Het is vervolgens aan de PPC om dit te betrekken bij de door hen op te stellen concept teksten. Uiteindelijk is het aan de leden daarover een besluit te nemen bij de behandeling van het verkiezingsprogramma.

 

Mocht je mee willen doen aan deze “werksessies” laat me dat dan voor 6 april weten door middel van een mailtje aan wybren.bakker@d66overijssel.nl