Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 juni 2011

D66 zeer kritisch maar constructief over XL Businesspark

GS legde in de vergadering van 1 juni jl. jaarstukken voor van XL Businesspark. Afgesproken werd ter vergadering dat de jaarstukken op 15 juni ter goedkeuring zullen worden voorgelegd en dat in een later stadium een strategische bespreking zal volgen. Dit laatste is besloten omdat alle partijen zeer kritisch zijn over dit park. Uitgifte gaat niet volgens begroot en kosten lopen op.

Groenlinks kwam met het voorstel om op de braakliggende hectares aangekochte grond zonnepanelen te plaatsen en een tijdelijke energiewinning te maken. D66 pleitte initieel voor tijdelijke bestemmingen in het algemeen, zoals tijdelijke natuur of een transitie naar een regulier bedrijventerrein (en niet alleen voor megagrote bedrijven). Ook vroeg D66 naar de concreetheid van de plannen om te komen tot een grote havenfaciliteit op het terrein. Uiteindelijk lijken CDA, D66 en Groenlinks met een gezamenlijk initiatiefvoorstel te komen dat uitgaat van plaatsing van zonnecellen op braakliggende grond, waarna de zonnecellen bij verkoop van de grond overgaan op het bedrijf dat zich daar vestigt, eventueel tegen lagere grondprijzen of andere voordelen. Het exacte voorstel dient nog nader te worden uitgewerkt en zal tijdens het strategisch overleg worden ingediend. Het uitgangspunt zal zijn dat er duurzame ‘Unique Selling Points’ komen die bedrijven stimuleren zich op het XL Businesspark te vestigen.