Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 juli 2011

D66 wil leesbare en volledige perspectiefnota

Slecht leesbaar, onvolledig en niet transparant. Dit predicaat geeft D66 mee aan de Perspectiefnota. De nota, die handelt over belangrijke zaken in de omgeving die iedere Overijsselaar aangaan, zou juist daarom in begrijpelijke taal moeten zijn opgesteld. Herschrijven, luidt het oordeel.

 

De Perspectiefnota staat woensdag 13 juli op de agenda van Provinciale Staten. “Het college deed een open uitnodiging kritisch mee te denken en men mag dan verwachten dat de ter zake doende stukken volledig zijn om een goede afweging te kunnen maken”, aldus Aart Karssen, fractievoorzitter Overijssel. “D66 wil uitstel van de besluitvorming van deze Perspectiefnota totdat deze herschreven is tot een leesbaar stuk, zonder hiaten.” D66 wil onder andere dat de investeringsimpuls volledig wordt uitgelegd en dat alle reserves en voorzieningen worden opgenomen. Ook verwacht D66 een nadere uitwerking van de Planning en Control Cyclus, ofwel de coördinatie en afstemming, over de beperking van het budgetrecht van de Provinciale Staten.

De Statenfractie van D66 Overijssel had de uitgestoken hand van het College graag aangenomen om gezamenlijk te spreken over belangrijke zaken die spelen in de Overijsselse omgeving. Het College is van plan veel geld uit te geven aan wegen en landbouw. D66 had liever gehad dat er werd geïnvesteerd in de tekorten, die zijn ontstaan door terugtrekking vanuit het Rijk in natuur, cultuur en in de regionale economie.

Naar aanleiding van de Perspectiefnota dient de Statenfractie van D66 Overijssel drie amendementen en drie moties in die op de D66 website www.d66overijssel.nl te lezen zullen zijn. Via Twitter #PSOV zullen de Statenleden het publiek live op de hoogte houden van de ontwikkelingen tijdens de vergadering.