Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 februari 2019

D66 wil snel oplossing voor gevaarlijke verkeerssituaties Blokzijl

D66 Overijssel stelde schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over de ontsluitingsweg in Blokzijl. De partij constateert een urgente, gevaarlijke situatie omdat de toegangswegen te smal zjin voor de huidige infrastructuur en verkeersintensiteit. D66 verzoekt Gedeputeerde Staten dan ook op korte termijn een oplossing te zoeken, samen met de gemeente Steenwijkerland. En tevens daarin budget voor beschikbaar te maken. Deze financiering zou mogelijk kunnen komen uit (mede)financiering van een zogeheten Regiodeal (zoals in Giethoorn het geval is), aldus D66.

Er loopt een onderzoek naar twee scenario’s. Fractievoorzitter Wybren Bakker: “We willen tempo.  Inwoners van Blokzijl hebben recht op een veilige situatie en dat kan met de vele verkeersopstoppingen niet meer worden gegarandeerd. Hulpdiensten kunnen niet op tijd zijn bij calamiteiten. Bovendien neemt de luchtkwaliteit af en raken gebouwen van historische waarde beschadigd. Gezien de vele buitenactiviteiten in de zomer en het aantrekkende toerisme moet er snel iets gebeuren.”

Onlangs bezocht een afvaardiging van de D66-fractie Overijssel samen met de lokale D66-fracties Steenwijkerland Blokzijl en sprak met verschillende omwonenden en vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Blokzijl.

Het College van Gedeputeerde Staten zal binnen afzienbare tijd met een antwoord komen op deze schriftelijke vragen m.bt. de bereikbaarheid van Blokzijl.