Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 februari 2019

D66 Overijssel wil grotere rol Jongerenraad in Provinciale Staten

Onlangs stelde de fractie van D66 Overijssel schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over de rol van de Jongerenraad. Naar de mening van de partij kan PS veel meer gebruikmaken van meningen en zienswijzen van jongeren. Al eerder sprak de fractie met de Jongerenraad en toen werd duidelijk dat deze jongeren zeker de ambitie hebben meer invloed uit te kunnen oefenen op het te voeren beleid. Fractievoorzitter Wybren Bakker: “Onze fractie constateerde dat bij de behandeling van de perspectief nota 2019 inbreng van de Jongerenraad ontbrak en dat de jongeren in het geheel niet geconsulteerd zijn. Een gemiste kans. De huidige inzet van de Jongerenraad wordt door de fractie van D66 Overijssel overigens zeer gewaardeerd. Er ligt een goede basis voor grotere invloed.””

D66 ziet graag dat de Jongerenraad meer gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan PS. Daarom stelde Bakker vragen over mogelijke aanpassing van de doelstellingen en spelregels over een mogelijk versterkte positie van de Jongerenraad. Ook wees D66 in dit verband op het belang van een sterkere inclusieve beleidsvorming.

In de Jongerenraad hebben vijftien jonge mensen – in de leeftijd van 15 – 20 jaar – zitting. De leden praten mee over de provinciale actualiteit. En dat kan over van alles gaan: duurzaamheid, openbaar vervoer, werkgelegenheid en de toekomst van de provincie.

Het College van Gedeputeerde Staten zal op korte termijn antwoord geven op de schriftelijke vragen over de positie, rol en spelregels voor de Jongerenraad Overijssel.