Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juli 2021

D66 Overijssel stemt tegen Perspectiefnota na wanvertoning coalitie

De Perspectiefnota waarmee Gedeputeerde Staten de komende jaren koers wil zetten richting de toekomst is donderdagavond door de gehele oppositie afgewezen. Ook de fractie van D66 Overijssel kon niet meegaan in het meerjarenperspectief van Gedeputeerde Staten, omdat de coalitie geen enkele ruimte liet voor input van de oppositiepartijen. D66 Statenlid Renilde Huizenga: “We zien dat het begrip ‘samen’ niet aan de orde is op het Provinciehuis in Overijssel. En dat terwijl het nu halverwege de rit belangrijk is dat de coalitie ook bereid moet zijn om de koers bij te stellen, dat is hoe democratie eruit zou moeten zien.”

Geen ruimte geboden om invloed uit te oefenen

Na een ellenlange vergadering van ruim elf uur op woensdag bleek voor bijna de helft van de Statenleden dat er geen ruimte geboden werd om invloed uit te oefenen. Er lagen amendementen en moties van de oppositie die juist constructief hadden samengewerkt. We hebben gekeken waar we overeenstemming hadden, met de gedachte hoe kunnen we het beter maken, positief kritisch. Een dag later, bij het stemmen op de ingediende moties en amendementen, bleek bovendien dat de gehele coalitie de gelederen had gesloten en tegen ieder oppositie-initiatief stemde. Renilde zei tijdens haar stemverklaring: “We gaan met pijn in het hart tegen de Perspectiefnota stemmen. We kunnen niet anders, want we zien dat het begrip samen hier niet aan de orde is.”

Frustratie moeilijk onderdrukken

Ook onze fractievoorzitter Wybren Bakker kon zijn frustratie over de gang van zaken moeilijk onderdrukken. “Er is op woensdag vanaf 11 uur gepraat. En het einde van het liedje is dat de coalitie zich vanaf het eerste moment niet eens open opstelt voor zienswijzen van de oppositiepartijen. Het zorgt voor een grote mate van frustratie bij vele fracties.”

Gehele oppositie stemde tegen Perspectiefnota

De frustratie was zo groot dat de gehele oppositie tegen de Perspectiefnota stemde, waarmee het belangrijkste Statenvoorstel van het jaar slechts met een piepkleine meerderheid kon worden aangenomen: 24 voor en 22 tegen. Wybren Bakker: “Als coalitiefracties niet meebewegen dan resteert slechts een signaal. Want argumenten zijn op. En als ook de politieke wil uitblijft: dan kunnen we maar een ding doen: tégen de Perspectiefnota 2022 stemmen.”