Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 mei 2021

D66 Overijssel: geef het referendum een kans

Als het aan D66 Overijssel ligt krijgen inwoners van Overijssel de mogelijkheid om via een bindend correctief referendum invloed uit te oefenen op de besluiten van de Provinciale Staten. Een initiatiefvoorstel van onder meer ons Statenlid Kyra Selles moet Overijsselaars die mogelijkheid bieden. Woensdag werd het plan besproken tijdens een commissievergadering. Kyra: “Laten we het referendum een kans geven!”

Krachtig instrument voor inwoners

Als het voorstel wordt aangenomen dan krijgen inwoners de mogelijkheid om een referendum aan te vragen over provinciale onderwerpen die op de Statenagenda staan. Voor het aanvragen zijn duizend Overijsselse handtekeningen nodig en voor een definitief verzoek moet 3 procent van het aantal kiesgerechtigden het verzoek ondersteunen. Daarmee hebben inwoners een krachtig instrument in handen om invloed uit te oefenen op het provinciaal beleid en kunnen ze in voorkomende gevallen aan de noodrem trekken.

Inwoners dichter bij de politiek

Voor Kyra is het referendum een belangrijk instrument om inwoners dichter bij de politiek te krijgen. “Al voor ik zelf politiek actief was, sprak ik veel mensen met verschillende opvattingen over politieke besluiten, zowel groot als klein. Voor mij een van de redenen om de politiek in te gaan en deze mensen een stem te mogen geven”, zei ze woensdag tijdens de commissievergadering waar het initiatiefvoorstel werd besproken. “En nu ik hier zelf sta als Statenlid, merk ik dat het geven van een stem aan deze mensen niet altijd voldoende is. Ik zou deze mensen veel liever gewoon zelf laten spreken. Om die reden dient D66 dit referendumvoorstel dan ook in. Wij zijn voor participatie en inspraak, maar zijn ook niet bang voor de tegenspraak die onze inwoners soms nodig achten, en het referendum hiervoor is de meest voor de hand liggende optie.”

Referendum als een handrem

Gedeputeerde Staten lijken nog niet direct te popelen om met het referendum aan de slag te gaan. Zo geeft het provinciebestuur aan dat niet alle inwoners over de juiste inhoudelijke kennis beschikken voor het opstellen van een referendum, en dat 1000 handtekeningen binnenhalen ook best lastig kan zijn. Kyra: “Maar ik zie het referendum als een laatste handrem die kan komen na alle vormen van participatie die momenteel al worden uitgevoerd. Hierbij is het voor inwoners van belang dat zij op de hoogte zijn van alle mogelijke middelen die de provincie biedt tot participatie, en wanneer welk middel in te zetten. En om dan het invoeren van een referendum vervolgens maar helemaal maar achterwege te laten omdat het mensen misschien zou kunnen teleurstellen klinkt in mijn oren wat betuttelend.”

Naast Kyra is het initiatiefvoorstel ondertekend door vijf andere jonge Statenleden, namelijk Joeri Pool (PVV), Simon Zandvliet (SP), Stijn Hesselink (OCL), Chilion Snoek (Mooi Overijssel) en Andreas Bakir (FvD).