Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 december 2018

D66 Overijssel en Lelystad Airport

Alle fracties van D66 in Overijssel hebben op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau de afgelopen tijd helder stelling genomen in het debat rond Lelystad Airport. Deze stelling is, kort gezegd: Eerst moet de visie op de luchtvaart in Nederland duidelijk zijn verwoord in de luchtvaartnota, waarbij veel aandacht wordt besteed aan veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.

Zolang het luchtruim niet is herzien kan wat D66 betreft Lelystad Airport niet open. Op basis van de uitgangspunten veiligheid, gezondheid en duurzaamheid dient het luchtruim heringedeeld te worden. Dit vraagt een zeer nauwe samenwerking tussen de civiele en militaire luchtvaart en een goede afstemming met onze buurlanden.

Als de landelijke visie op de luchtvaart en de herindeling van het luchtruim klaar zijn moet het wat D66 Overijssel betreft ook klip en klaar zijn dat er geen laagvliegroutes meer boven Overijssel zijn. 

D66 in Overijssel hanteert als harde voorwaarde dat Lelystad Airport een overloop luchthaven van Schiphol is voor uitsluitend vakantievluchten. Vanaf Lelystad Airport mogen geen nieuwe vliegtuigmaatschappijen vliegen die niet van Schiphol afkomstig zijn. Kort samengevat: Lelystad Airport mag niet autonoom groeien. Dat is voor ons een keiharde randvoorwaarde voor opening van Lelystad Airport.

Een tweede harde voorwaarde is dat er op Lelystad Airport geen vrachtvluchten komen. Dat moet niet alleen fysiek uitgesloten zijn vanwege de lengte van de start- en landingsbaan, maar ook juridisch. Ons Tweede Kamerlid Jan Paternotte heeft de minister in een recent debat terecht gewezen op haar eerdere toezegging dat er geen vrachtverkeer op Lelystad Airport komt.

Onze gedeputeerde Annemieke Traag zet zich samen met gemeenten in Overijssel er volop in dat de minister aan deze harde randvoorwaarden voldoet. Vanuit het gezamenlijk gedragen standpunt: Eerst de luchtvaartnota, dan herindeling en geen laagvliegroutes boven Overijssel. Pas dan zien wij een mogelijkheid tot opening van Lelystad Airport. 

De ontwikkelingen op het vlak van de mondiale CO2-uitstoot zijn zorgelijk en dus zal ook de luchtvaart zijn steentje moeten bijdragen. Tweede Kamerlid Rob Jetten heeft onlangs dan ook terecht gepleit voor een CO2 heffing voor de luchtvaart in Nederland. D66 in Overijssel zal zich blijven inzetten om de luchtvaart te verduurzamen en tegelijkertijd de trein en de fiets blijven stimuleren als alternatieve reisvormen.