Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 maart 2014

D66 en PvdA nemen initiatief voor democratischere waterschappen

De besturen van Overijsselse waterschappen moeten democratischer worden samengesteld. Dat is de strekking van een initiatief dat morgen mede namens D66-Statenlid Thomas Walder door PvdA-Statenlid Peter Hermans wordt ingediend in de Provinciale Statenvergadering. Doel van het initiatiefvoorstel is de besturen van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland zoveel mogelijk door de burgers van Overijssel te laten kiezen.

Ingezetenen en belanghebbenden

De Waterschapswet maakt onderscheid tussen twee verschillende soorten bestuurders: ingezetenen die direct door de burgers worden gekozen, en “categorieën van belanghebbenden”. Die belanghebbenden zijn bijvoorbeeld bedrijven of natuur- of landbouworganisaties die hun eigen ‘geborgde’ vertegenwoordigers in het waterschapsbestuur benoemen.
De geborgde zetels zijn van oudsher gebaseerd op de belangen van en de financiële bijdrages door deze maatschappelijke organisaties. Door verschuivingen in de betaling van de waterschapslasten wordt echter een steeds groter deel van die lasten opgebracht door de ingezetenen van Overijssel.

Tegelijkertijd hebben de belangenorganisaties in de besturen van Groot Salland en Reest en Wieden nog steeds respectievelijk 32% en 35% van het Algemeen Bestuur en maar liefst 50% van het Dagelijks Bestuur in handen. Daarmee hebben de geborgde zetels een onevenredig grote invloed op het beleid van de waterschappen. Bovendien is het op deze manier verankeren van de invloed van belangenorganisaties niet meer van deze tijd.

Wettelijk minimum aan geborgde zetels

De D66 en PvdA willen het aantal direct gekozen bestuursleden zo groot mogelijk maken om de burgers zoveel mogelijk inspraak te geven. We zouden het liefste het aantal geborgde zetels verder verminderen, maar dat is binnen de huidige wetgeving niet mogelijk. Het initiatiefvoorstel reduceert daarom het aantal geborgde zetels tot het wettelijke minimum van zeven. Zo komt bij de waterschapsverkiezingen van 2015 de burger zelf aan zet, en krijgen Overijsselaren maximale democratische zeggenschap over hun eigen waterbeheer.