Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 april 2018

Coöperaties duurzame energie delen lusten en lasten

Grootschalige energieopwekking kan niet zonder draagvlak en acceptatie. D66 is dan ook blij met het grote aantal serieuze energie-initiatieven in de provincie. Een organisatie als Natuur en Milieu Overijssel ondersteunt deze. Onlangs sloot NMO een landelijke ‘green deal’ met verschillende partijen, waaronder de provincie.

De deal moet er voor zorgen dat de betrokkenheid van belanghebbenden bij de bouw van windmolens of zonneweides verbetert. D66 juicht de samenwerking met partners als NMO, gemeenten en omwonenden van harte toe. Het is essentieel om de lusten en de lasten zo goed mogelijk te verenigen.

Draagvlak

Het betrekken van belanghebbenden bij opwekkingsprojecten is immers niet alleen een formeel recht, maar creëert ook draagvlak en voorkomt onnodige vertraging in besluitvorming. In onze provincie zijn tal van voorbeelden van geslaagde participatiemodellen.

Gezamenlijke energievisie

Zo schrijven inwoners van Olst-Wijhe mee aan de energievisie in die gemeente. Zowel voor- als tegenstanders van windmolens en zonneparken denken actief mee.

De initiatiefnemers zijn verantwoordelijk om de omgeving te betrekken bij het proces. Een goede balans tussen economische ontwikkelmogelijkheden en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is essentieel en altijd maatwerk. Dit hangt samen met de impact op de omgeving. In de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) zijn de voorwaarden voor investering vastgelegd, zoals compensatie van de ruimtelijke impact, vergoeding voor planschade, etc.

Projectinitiators zijn zich bewust van het belang van draagvlak in de omgeving. Het project Wind voor buren uit Ambt Delden is daar een fraai voorbeeld van. Een melkveebedrijf wil twee windturbines op hun terrein plaatsen. Echter, alleen als er voldoende draagvlak is bij omwonenden. De Provincie ondersteunt dit project op het gebied van kennisdeling.

Een ontwikkeling van kennisdeling komt op meerdere fronten op gang. Zo wisselen de mensen uit Olst-Wijhe kennis uit met initiatiefnemers van een windmolenpark in Nieuwleusen en een zonnepark in Heeten.

Van toeschouwer tot initiatiefnemer

Er zijn verschillende vormen van participatie: van toeschouwer tot initiatiefnemer. De mate van invloed van burgers wordt bepaald door de gekozen ‘traptrede’.

Rendement

Inwoners kunnen ook financieel deelnemen, zowel in projectontwikkeling als in opbrengsten. Met obligaties, certificaten van aandelen en aandelen. Een andere vorm is ‘winddelen’. De bewoners en/of bedrijven worden samen eigenaar van hun lokale ‘dorpsmolens’ en wekken hun eigen groene stroom op. Ze kopen winddelen en worden – via lidmaatschap van de coöperatie – mede-eigenaar. Een winddeel levert ca. 500 kWh per jaar op.

Daarnaast zijn er verschillende scenario’s waarin verenigingen of corporaties een percentage eigendom afspreken. Coöperaties met voldoende middelen ontwikkelen parken met zelfs 100% eigendom.

In Overijssel zijn er (op initiatief van inwoners ontstane) windparken in Hardenberg / Ommen en Deventer. In Wierden is een zonnepark gerealiseerd.  In Deventer brachten de ruim 90 leden van de coöperatie in korte tijd het aandeel in de investering (415.000 euro) bijeen. Ze verwachten een rendement van zo’n 6%. Een windaandeel kost 250 euro per stuk.

In Hardenberg/Ommen worden de randvoorwaarden voor afdracht en winddelen nader ingevuld door een werkgroep van omwonenden, gemeente en provincie.

Provincie ondersteunt

De provincie helpt kennis te delen, o.a. via NMO en bereidt plannen voor. De regie ligt bij de gemeenten. Zo zijn we op dit moment in gesprek met Zwolle, Dalfsen en Olst-Wijhe om de participatie goed op orde te krijgen. In Staphorst is recent de coöperatie Duurzaam Staphorst opgericht. Men wil een deel van de opbrengst ten goede laten komen aan omwonenden. Daarnaast wil de coöperatie de regie houden op groencertificaten bij bedrijven in Staphorst die hun productieproces verduurzamen.

En nu door…

Op dit moment zijn er 80 energiecorporaties in Overijssel. Wat D66 betreft staan we nog maar aan het begin. Samenwerking met alle partijen is essentieel en werkt zijn vruchten af, zo blijkt in de praktijk. De lusten en lasten moeten we samen delen. Daaraan dragen we als Provinciale Staten graag ons steentje aan bij.

Annemieke Traag (Gedeputeerde Energie, Milieu en Europa)