Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 september 2018

Circulaire economie: een mijlpaal van beschaving

Op de agenda van de Statenvergadering stond het programma: Overijssel circulair. De ambitie van dit programma is dat Overijssel in 2050 een circulaire economie heeft. Dat is een economisch systeem waarin reststoffen volledig worden ingezet in het systeem en er geen toevoeging van eindige grondstoffen nodig is.

Jos Mooijweer (Statenlid D66 Overijssel): “Als het ons lukt om binnen anderhalve generatie de cirkel rond te maken en niet langer te leven ten koste van de generaties na ons, dan hebben we een mijlpaal van beschaving bereikt!”

In de sectoren waarin we in Overijssel voorop lopen, zoals textiel en kunststoffen kunnen we een leidende rol vervullen. Overijssel als voorloper in Nederland. Met ons initiatiefvoorstel Plastic gaven we begin 2018 hier al een eerste aanzet toe..

Jos Mooijweer:” Als overheid moeten we alert zijn op alle bewegingen in de samenleving, zowel de positieve en innovatieve als de negatieve geluiden. Want er komt nogal wat op de mensen af. Daarom moet de overheid het voortouw nemen en de samenleving in zijn geheel meenemen’.

Het is een grote ambitie om Overijssel te laten draaien op een circulaire economie. Gezien de roofbouw van de ‘oude (lineaire) economie’ op onze planeet is stilzitten geen optie. Wat D66 betreft, schouders eronder en nu doorpakken. Op naar die mijlpaal van beschaving.