Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 september 2011

CDA verlaat haar eigen opvattingen: Energiefonds Overijssel haalt doelstelling duurzame energie niet

Persbericht PvdA Overijssel en D66 Overijssel Provinciale Staten van Overijssel hebben gisteravond besloten een Energiefonds in het leven te roepen dat niet kan voldoen aan de eigen provinciale ambities voor duurzame energie. Een voorstel van PvdA en D66 dat pleitte voor een verdergaande en innovatieve variant van dit fonds, werd na een felle discussie afgewezen. Met name het tegenstemmen van het CDA leidde tot verbazing bij Peter Hermans (PvdA) en Thomas Walder (D6), beiden woordvoerders Energie in de Staten. Walder: “Zowel de CDA-fractie als de CDA-gedeputeerde hebben zich met name in de verkiezingscampagne positief opgesteld over het nu door hen afgewezen PvdA/D66 voorstel. Buitengewoon jammer, dat zij op het laatste moment van opvatting zijn veranderd.”
Overijssel heeft de ambitie om het aandeel duurzame energie te vergroten. In 2020 meer dan twintig procent van het totale energieverbruik zijn. Dit percentage is gelijk aan de Europese norm. PvdA en D66 wilden dat terugbetaalde leningen opnieuw zouden worden geïnvesteerd in duurzame energie. Peter Hermans: “Wij hechten veel waarde aan het terugdringen van de CO2-emissie, aan het verminderen van het energiegebruik en het vergroten van duurzame bronnen’’. Een meerderheid van Provinciale Staten, waaronder het CDA, deelde die mening niet en koos er voor om het terugbetaalde geld te laten stromen in de grote pot van de algemene dekkingsreserve. “Op deze manier wordt die twintig procent duurzame energie nooit gehaald,” concluderen beide Statenleden, “het is toch merkwaardig dat zij kiezen tegen hun eigen opvattingen en dit voorstel steunen.”
Hermans en Walder zijn teleurgesteld: “De opstelling van het CDA, maar ook van de Christen Unie, laat zien dat beide partijen muurvast zitten aan een bestuursakkoord dat het vrijwel onmogelijk maakt om effectieve beleidskeuzes die meerwaarde brengen voor burgers en bedrijven niet meer gemaakt kunnen worden.”  
 Nadere informatie wordt graag verstrekt door:Peter Hermans (PvdA), 06 – 51155228Thomas Walder (D66) 06 – 27060523