Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 oktober 2011

CDA-gedeputeerde: "koe in de wei is ook natuur"

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 26 oktober, dienden VVD, SGP, Christenunie en PVV een motie in waarin onder andere stond: "een koe in de wei is ook natuur". D66 Statenlid Thomas Walder heeft de CDA-gedeputeerde Maij gevraagd of zij moeite heeft met die uitspraak. Deze gedeputeerde antwoordde dat een koe gewoon natuur is, "zeker als deze in de wei staat". Voor een gedeputeerde die verantwoordelijk is voor natuurbeleid is D66 buitengewoon teleurgesteld over dit standpunt. Dit nepargument leidt er toe dat we ons niet meer hoeven te bekommeren om de natuur, want als we de 'echte' natuur ergens volledig verwijderen, het grondwaterpeil verlagen, het land omploegen, bespuiten en kapotbemesten, en we zetten er een koe op, dan is er nog niets aan de hand want het blijft immers natuur.
 
D66 maakt zich zorgen over deze anti-natuurstemming, ook op landelijk niveau. Opmerkingen als "een koe in de wei is ook natuur" tonen aan hoe zeer sommige partijen gegijzeld zijn door de agrarische lobbyorganisaties. D66 staat als pragmatische partij los van deze lobbyorganisaties en zal zich blijven inspannen voor een vitaal platteland, met duurzame landbouw én natuur.