Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 juli 2021

Wat is ‘samen doen’?

Provinciale Statenvergadering op 30 juni ’21:

Er is vanaf 11 uur gepraat. En het einde van het liedje is dat de coalitie van af het eerste moment niet eens zich open opstelt voor zienswijzen van de oppositiepartijen. Het zorgt voor een grote mate van frustratie bij vele fracties.

Als het coalitieakkoord nadrukkelijk alle partijen uitnodigt “samen te bouwen aan Overijssel” dan blijkt bij uitvoering daarvan medio 2021 helaas niks. Wat is er gaande? Mijn vermoeden: De coalitie heeft het erg druk met zichzelf want de verhoudingen zijn dusdanig “slap” dat alle energie van deze coalitiefracties uitgaat naar elkaar ‘vasthouden’. Dus het ‘samen’ slaat alleen op de coalitiepartijen en helemaal niet op alle fracties.

Er is woensdag vanaf de namiddag tot bijna 23 uur een uitwisseling geweest over onder andere de perspectiefnota (de contouren voor de begroting 2022). Onze fractie beoordeelde de koers voor 2022 constructief kritisch. We gingen er vanuit dat er samen gezocht werd naar bijstellingen. Er zijn vooraf diverse amendementen door de oppositiepartijen (zelfs één met volle steun van alle oppositiepartijen) ingediend en voorzien van een dekkingsvoorstel. En wat blijkt? De deuren blijven dicht! Er is geen bereidheid signalen serieus tot zich te nemen. Natuurlijk worden politieke antwoorden geformuleerd ‘er is geen dekking’, ‘er komt nog een brief’, ‘er zal een informatiesessie gehouden worden’ en natuurlijk de welbekende ‘We horen u, en nemen het mee’ of ‘In het najaar komen we er bij u op terug’ en ‘Er komt nog een statenvoorstel in het najaar”. Al met al: geen enkele euro beschikbaar om MET coalitiepartijen samen te werken aan dat sterke Overijssel.

Op 1 juli ’s avonds is de stemming over alle amendementen en moties. En als coalitiefracties niet meebewegen (dus wel een of meer amendementen steunen!) dan resteert slechts een signaal. Want argumenten zijn op. Dan gaat het dus alleen nog om de politieke wil. En als die uitblijft: dan past nog maar 1 signaal: we stemmen TEGEN de Perspectiefnota 2022.

Namens de fractie,
Wybren Bakker, fractievoorzitter D66 Overijssel