Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 oktober 2021

En door!

Het Statenjaar is weer begonnen en de eerste vergaderingen zijn achter de rug. Er is weer volop beweging. Ook letterlijk, helaas. Zo vertrokken ook nu weer enkele Statenleden die het statenlidmaatschap niet kunnen combineren met werk of privé. Dat is heel jammer. Want om de juiste besluiten te nemen is het ook belangrijk om ervaring en dossierkennis te hebben, Zo is mijn ervaring. Wij gaan als fractie gewoon door. Met enthousiasme! Bij ons ‘geen gedonder in de glazen’, dat mag ook best gezegd worden!

 

Respectvolle relatie

Bij de start van het Statenjaar heb ik uitgesproken dat het mooi zou zijn als we deze ‘tweede helft’ kijken naar hoe we kunnen verbinden. Hoe we als Statenleden kunnen praten over wat ons raakt en waar we het over eens zijn, in plaats van over onze meningsverschillen. Als je lijnrecht tegenover elkaar staat moet je iets doorbreken. Ondanks het verschil in opvattingen, normen en waarden wil je samen tot een oplossing komen. En net als in een relatie: je zult moeten bewegen om tot elkaar te komen. Het goede gesprek (debat) moet wat mij betreft gaan over het doel, met respect voor elkaars opvattingen én met vertrouwen.

 

Leven betekent je realiseren dat je op de rivier bent. Je kunt de stroom niet veranderen. Wel kun je peddelen en het einddoel op een zo prettig mogelijke manier bereiken.

 

Kiezen en krachtig besturen

Wat betekent dit concreet? Ik richt me de komende tijd op de financiën, waarbij ik uiteraard kritisch blijf kijken naar de komende begroting en hoe wij – als oppositie – kunnen bijsturen. Daarnaast ligt een zwaartepunt op de nieuwe omgevingsvisie. Voor het vormgeven daarvan gaan we aan de slag met belangrijke thema’s die spelen in Overijssel. Er zijn grote opgaven die allemaal effect hebben op de ruimte en dit vraagt om belangrijke keuzes. De omgevingsvisie raakt alles en iedereen. Er zijn knelpunten die binnenkort echt concreet gemaakt moeten worden. Dit betekent kiezen. Dat gaat soms iemand individueel raken, maar we kunnen – bij gebrek aan ruimte en veel plannen – niet iedereen tevreden houden. Maar wel streven naar de beste oplossingen. Krachtig besturen is ook weten waar je voor gaat.

 

Kanaal

Ook vraagt het Kanaal Almelo-De Haandrik de nodige aandacht. Na diverse onderzoeken weten we iedere keer iets beter wat de problematiek is in dit gebied. Het is complex, maar met de wetenschap in het achterhoofd dat het voor de bewoners nog veel complexer is, zal ik mij inzetten om aan te sturen op de juiste keuzes. Hoe ingewikkeld dat ook is. Statenleden zijn geen specialisten, we moeten dus leunen op expertise van anderen. En het eerlijke, realistische verhaal vertellen.

 

Special Olympics

Ik vind dat we meer onze successen mogen vieren, want we krijgen samen goede dingen voor elkaar. Zo ben ik blij dat de Special Olympics volgend jaar definitief door kunnen gaan. Hoe mooi is het dat een evenement voor G-sporters aandacht krijgt in Overijssel! En liever nog: dat er daarna heel breed meer aandacht is voor G-sporters, want iedere sporter verdient die aandacht. Het gaat niet om het scoren, maar om de bevestiging dat je inzet niet voor niets is. En dat je je niet uit het veld moet laten slaan als je ergens in gelooft. In beweging blijven dus!

 

In gesprek!

Heb je tips hoe wij als fractie in Overijssel aan de slag kunnen? Laat het weten. Want verbinden tussen Statenleden is niet het enige waar ik naar streef, ik zou ook graag willen dat we nog meer verbonden zijn met de inwoners van Overijssel. Daarom hoop ik dat we dit jaar minder vergaderstukken hoeven te lezen, maar weer meer op werkbezoek én in gesprek kunnen gaan. Want dan kunnen we weer echte volksvertegenwoordigers zijn. Ik zie uit naar alles wat we met elkaar in beweging kunnen zetten!

 

Renilde Huizenga

September 2021