Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 oktober 2017

Betrouwbare Overheid

Kim Putter, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, geeft in zijn laatste interviews aan dat “gewone mensen vooral op zoek zijn naar een betrouwbare overheid die er voor hun is”.

D66 is opgericht om af te rekenen met een verouderd politiek stelsel, door politieke vernieuwing door te voeren. Voor mij betekent dat ook afrekenen met de arrogante politieke moraal. In plaats van “wij, de bestuurlijke elite: weten wat goed voor u is” gaan we nu voor: “de kracht van mensen”.

Met de uitbreiding van Lelystad Airport probeert de overheid een vast gelopen systeem op te lossen. Dit systeem heeft twee ingrediënten:

Indeling

Het eerste is de indeling van het Nederlandse luchtruim. Nederland kent als een van de weinige landen in de wereld maar liefst drie luchtverkeersleidingen. Ter vergelijking: de Verenigde Staten hebben slechts één luchtverkeersleidingsorganisatie. Nederland heeft er dus drie. Een voor het militaire verkeer, met z’n eigen gebied en een voor Schiphol met een eigen gebied en een overkoepelende. Door de toename van het luchtverkeer zitten ze elkaar in de weg. Dat knelt. Het knelt temeer als je ziet wat voor een “spinnenweb” rond Schiphol is ontstaan. Daarnaast is zo dat straks twee vliegvelden, Rotterdam en Lelystad, in het centrum van het web liggen. Dat dit luchtruim een nieuwe indeling verdient is al sinds 2009 bekend.

Mainport

Het tweede element is mainport Schiphol zelf. Schiphol wordt een heel belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie toegeschreven. Zo belangrijk dat onze nationale luchthaven mee moet doen in de competitie met de andere drie grote luchthavens in Europa: Heathrow, Frankfurt en Charles de Gaulle. Vandaar dat de druk op de politiek groot is om steeds verdere uitbreiding van Schiphol toe te staan. Schiphol kan echter bij het toekennen van landingsrechten geen onderscheid maken. Dat betekent dat lijnvluchten en vakantievluchten evenveel rechten hebben. Dit is Europese regelgeving. Het plan is nu om vakantievluchten te verplaatsen naar Rotterdam en Lelystad. Voor de betreffende maatschappijen is dat logistiek gezien niet aantrekkelijk. Dat heeft alles te maken met de bereikbaarheid voor passagiers en vliegtuigen.

Schimmig

Om deze twee problemen op te lossen lopen de regering en de Tweede Kamer al tientallen jaren om de hete brei heen. Met als gevolg dat er schimmige procedures worden gelopen om toch maar enige ruimte voor Schiphol te creëren. Hoe schimmig dit gaat blijkt wel uit het feit dat voor Lelystad een “Alderstafel” is ingericht waarvan niemand weet wat daar besproken is. Dat er inspraakbijeenkomsten worden georganiseerd en een internet consultatie plaatsvindt, terwijl de plannen voor Lelystad Airport met aanvlieg- en vertrekroutes al vastliggen. Het toppunt is wel de ontmaskering van misleidende gegevens voor de Milieu Effect Rapportage waarmee steeds geschermd is. Een wel heel duidelijk voorbeeld van bestuurlijke arrogantie.

Handelingsverlegenheid

De gevolgen van deze “handelingsverlegenheid” van de overheid om met echte oplossingen te komen leidt tot veel ongenoegen en boosheid. Vooral bij grote groepen mensen in Overijssel en Gelderland en al langer rond Schiphol en Rotterdam Airport.

Ook de geloofwaardigheid van D66 staat in deze zaak ter discussie. Herman Tjeenk Willink trof mij in dit kader met de woorden: “Als je je burgers verliest, dan houdt de democratie op te bestaan”.

Het wordt dus tijd dat wij als D66’ers de “handelingsverlegenheid” in dezen van ons af werpen.

 

Gerrit van Hofwegen

Statenlid