Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 oktober 2011

Bestrijden van vage termen

In de begroting van 2012 wordt veelvuldig gebruik gemaakt van vage termen zoals een ‘aantrekkelijk vestigingsklimaat’. Een uitleg over dit abstracte begrip ontbreekt, dus zijn er meerdere interpretaties mogelijk. Wat is aantrekkelijk? Wanneer is iets aantrekkelijk? Aan abstracte begrippen een prijskaartje hangen, is lastig. Hoe bepalen we de waarde?

Innovatief en toekomstgericht
D66 vindt een aantrekkelijk vestigingsklimaat van essentieel belang! Wij maken duidelijk wat we daaronder verstaan. D66 ziet het vestigingsklimaat als een samenhangend geheel van aanwezige kennis (dus onderwijs), daaruit voortvloeiende innovatie die invloed heeft op en impulsen geeft aan de economie, en dit alles in een aantrekkelijke omgeving (zowel fysiek als sociaal-cultureel). 
D66 is van mening dat de begroting zich momenteel teveel beperkt tot asfalt. Ook lijkt het een wedstrijd om zo snel mogelijk de erfenis van Essent op te maken en wordt er teveel op korte termijn geïnvesteerd.

Breed debat
D66 komt zeer binnenkort met een voorstel om in een breed debat het begrip ‘aantrekkelijk vestigingsklimaat’  voor eens en voor altijd te duiden. Voor iedereen! Wat is een vestigingsklimaat? Wat is de Overijsselse identiteit en wat zijn onze kernkwaliteiten?