Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 januari 2019

Bereikbaarheid Blokzijl moet snel verbeteren

Plaatselijk Belang luidt de noodklok

 

In Overijssel zijn veel mooie steden en dorpen. Sommige zijn echte ‘pareltjes’. Neem nu Blokzijl. Een prachtig historisch stadje (dat vroeger echte stadsrechten had), liggend aan de ‘Zuiderzee’. Een toeristische trekpleister bij uitstek. Altijd al geweest. Vroeger waren de straten en bruggen breed genoeg voor karren met paarden. Inmiddels ziet het transportverkeer er heel anders uit, terwijl de infrastructuur nog gebaseerd is op vervlogen tijden. En dat levert gevaarlijke situaties op. Door de vele opstoppingen in de kern kunnen brandweer en ambulance niet op tijd aanwezig zijn bij calamiteiten. Ook neemt de luchtkwaliteit af en door trillingen worden gebouwen van historische waarde beschadigd. In de zomer zijn er veel buitenactiviteiten. Ook dan is een goede bereikbaarheid essentieel. Dat is nu niet het geval. Blokzijl is in trek, er komen steeds meer mensen naartoe. De druk wordt dus steeds groter en al vele decennia zoekt men naar een oplossing. Tot op heden helaas zonder resultaat.

Blokzijl verdient dus een goede toegang en veilige doorstroming voor haar gasten en inwoners. Ik wilde dan ook graag in de praktijk de situatie zien.

Donderdag 24 januari jl. ontmoette ik dan ook de mensen van het Plaatselijk belang Blokzijl. Samen met Emmy Elgersma (fractievoorzitter) en Thom de Vries (burgerlid en kandidaat statenlid) namens fractie D66 Steenwijkerland sprak ik met actieve inwoners met een zeer brede achterban.

Autoluw

Het gaat vooral om de Brouwersstraat. Deze is te smal, nl. 3.60 meter breed met een hele krappe entree, zonder goed zicht vanuit beide zijden. Lokaal verkeer, landbouwvoertuigen en auto’s met caravans moeten daar doorheen. De gemeenteraad heeft ingestemd met een vervolgonderzoek en actualisatie van de mogelijke kosten voor een tweetal oplossingsvarianten. Plaatselijk belang wil de goedkopere oplossing: een deel van de weg verbeteren, een brug plaatsen en zo mogelijk in het seizoen de kern autoluw maken. Uiteraard wel met ruimte voor inwoners om te parkeren bij de eigen voordeur.

Structurele oplossing

Ook LTO wil graag de goedkoopste variant zo spoedig mogelijk in uitvoering en steunt Plaatselijk Belang. Plaatselijk Belang Blokzijl vroeg ook onze steun. Die steun kregen ze van D66 in het gesprek. Nu is het zaak dit ook met zoveel mogelijk draagvlak tot een goed resultaat te brengen. Als partijen de handen ineenslaan is dat nu eindelijk haalbaar. Mede door inzet van bevlogen D66’ers in de raad van Steenwijkerland en vanuit de fractie van D66 Overijssel: samen gaan we voor een structurele oplossing. Niet meer uitstel: boter bij de vis. Aan de slag.

 

Samen voor veiligheid

D66 gaat dan ook – in overleg met de fractie en Plaatselijk Belang – schriftelijke vragen stellen aan B&W en Gedeputeerde Staten om samen tot een passende oplossing te komen. Daarbij horen partijen ook financieel bij te dragen. D66 Overijssel vindt dat ook Blokzijl ingevoegd moet worden in de regiodeal Giethoorn (om de leefbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van Giethoorn te waarborgen participeert de Provincie Overijssel met een bijdrage van 6,4 miljoen euro in het meerjarenprogramma ‘Leefbaar Giethoorn 2019-2021’). De Provincie Overijssel deed hiermee – op voorspraak van de gemeente – een toezegging naar de inwoners van Giethoorn dat de infrastructuur wordt aangepast.

Dat dient ook voor Blokzijl geregeld worden. Want inwoners moeten er zeker van zijn dat hun veiligheid is gegarandeerd en de infrastructuur de groeiende belangstelling voor deze ‘parel’ van Overijssel aankan. B&W Steenwijkerland bestuderen op hun beurt – in aanloop naar de begroting van 2020 – of budget vrijgemaakt kan worden voor een dergelijke passende oplossing. Wat D66 Overijssel betreft doet ook de provincie voluit mee.

 

 

Wybren Bakker,

Fractievoorzitter Statenfractie D66 Overijssel