Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 november 2019

Algemene beschouwingen 2019: Denk groter!

Algemene beschouwingen bij begrotingsbehandeling door fractievoorzitter Wybren Bakker op 13 november 2019:

Voorzitter

De eerste begroting van het nieuwe college is een feit. Voortzetting van vorige beleid met natuurlijk nieuwe accenten. Maar voorzitter, voortzetting van beleid kan niet meer alleen. Er moeten nieuwe scherpe keuzes gemaakt worden.  Onze bodem is ziek, de lucht is slecht, het water vies, de aarde putten we te drastisch uit, en de trekker is het nieuwe gele hesje van weerstand en polarisatie. Melk was vroeger nog goed voor elk. Maar dat is niet meer. De productie daarvan zorgt ervoor dat wij sterke botten krijgen, maar jonge kuikens door hun poten zakken vanwege een tekort aan voedingsstoffen en de biodiversiteit gaat nog steeds achteruit.

Laten we eerst ook naar onszelf kijken.

We zijn geschrokken van de onduidelijkheid van bestuur als er druk wordt uitgeoefend. We zijn geschrokken van de bestaande leegheid van coalitiewoorden over samen doen in dit huis. Dit alles zorgt ervoor dat er juist niet meer gewerkt wordt vanuit het woord “samen”, maar dat het meer en meer ieder voor zich is. Dat vertrouwde wat ons Overijssel uniek maakt lijken we te vergeten of bewust bij het vuilnis te zetten.Wij moeten laten zien dat we juist gezamenlijk sterk staan.

Als we het echt nog samen willen doen in Overijssel dan vergt dat moreel leiderschap en een open opstelling, moed en snelheid. U geeft helaas ruimte aan groepen om desnoods met geleende trekkers ook een eigen plek aan de onderhandelingstafel op te eisen. Dat is niet wat wij voor ogen hebben bij politiek.

Macht verdient tegenmacht.

De mogelijkheid voor tegenmacht moet lokaal en provinciaal vergroot maar binnen het democratisch model. Niet buiten op straat maar transparant binnen dit huis, volgbaar voor eenieder die dat wenst.

Democratie dwingt ook tot het benutten van de kracht van de minderheid: en tot maximale inzet om iedereen mee te nemen. Alle inwoners kunnen mede-eigenaarschap ervaren voor hun omgeving, de natuur en de banen van morgen, als ze direct invloed uit kunnen oefenen op de gemaakte keuzes.  We moeten de drempels om mee te doen in de politiek verlagen, onze besluitvorming vernieuwen, burgerinitiatieven meer promoten en digitale middelen veel meer inzetten om partner te kunnen zijn in beïnvloeding en besluitvorming en ja, ook een correctief referendum tot stand brengen.

Voorzitter, we roepen GS op de samenwerking in dit huis merkbaar te leveren. Een lege uitgestoken hand is niks. We roepen GS op signalen van alle partijen te wegen en samenbindend beleid te realiseren zonder de handrem of conservatieve krachten daarop los te laten.

We moeten innoveren, we moeten het MKB en de boeren in evenwicht met de natuur uitdagen het beste bij te dragen aan de noodzakelijke transitie, we moeten inwoners de zekerheid bieden bij ouder worden voldoende zorg en steun om haar heen te krijgen. We moeten onze natuur verbeteren, onze lucht en water schonen en onze kwetsbare planeet redden voor hen die na ons komen.

Dat is de opdracht. Daar moet de begroting een antwoord op geven. Of dat voldoende is?

Voor D66 liggen de keuzes anders:

  1. Investeer maximaal in klimaatopgaven en versnel de energietransitie;
  2. Maak robuuste natuurverbindingen zodat dieren vrij kunnen bewegen en we Europese afspraken vanzelfsprekend nakomen in schone lucht en schoon water;
  3. Draag bij aan de regionale energieopgaven maar doe meer dan wat moet;
  4. Verlaag de snelheid op onze provinciale wegen naar tenminste 80 km;
  5. Zorg met partners voor een circulaire natuurinclusieve bouw en bedrijvigheid
  6. Realiseer nieuwe democratische legitimatie onder besluiten die we nemen en sta daar dan ook werkelijk voor.

Zorg er zo voor dat Overijssel voor iedereen nu en in de toekomsteen fijne toegankelijke provincie blijft om in te wonen, te werken en samen te leven!

U zet stapjes op die weg in deze begroting.

D66 roept u op: denk groter, doe meer, en doe het sneller.

Dank u voorzitter