Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

Algemene Beschouwingen 2018

Voorzitter,

D66 ziet Overijssel als de mooiste tuin van Nederland waarin insecten zoemen, inwoners droge voeten houden en de lucht schoon is.

 

Om die tuin in 2019 te versterken is nog wel veel aandacht nodig. Vandaar dat D66 de nadruk legt op de volgende punten, om te zorgen dat Overijssel die mooiste tuin is én blijft.

  • Versterk het groen in de provincie, zie economische activiteiten in relatie met het groen en versterk de biodiversiteit.

 

  • Maak werk van de kringlooplandbouw.

 

  • Zorg voor slimme en sterke OV verbindingen met veel aandacht voor fiets en water.
  • Zoom in op onze bodem die de basis vormt en zoom uit naar de lucht voor een schone en stille lucht.

 

  • In die Tuin van Nederland zijn we sociaal verbonden en geven we ruimte voor eigenheid en jezelf kunnen zijn. Die veelkleurigheid in cultuur, de diversiteit aan mensen in Overijssel moeten alle ruimte.

 

  • We verdienen in die Tuin van Nederland op een nieuwe wijze door realisatie van een circulaire economie en verbinden daar onderwijs en wetenschap aan.

 

  • We benutten nieuwe vormen van duurzame energie en geven hulp bij die noodzakelijke verandering.

 

  • En hoewel klimaatverandering een risico is zien we deze ook als kans en treffen we maatregelen in de publieke ruimte zodat we duurzaam kunnen wonen, werken en recreëren.

 

  • Bij dit alles blijven we verbonden in Europa maar ook zeker met de buren!

 

Dit alles voorzitter met een bestuursstijl die werkt vanuit vertrouwen. Vertrouwen in de partners, vertrouwen in maximale transparantie én vertrouwen in het eigen initiatief van de inwoners.Hierdoor ervaren inwoners dat de politiek er voor hun toe doet. Hier hebben we in de afgelopen jaren als coalitiepartij voor kunnen vechten. We zijn trots op wat er is bereikt. Maar ook in 2019 en verder gaat D66 daarmee door. Zo beoordelen we ook de begroting voor 2019 en vanuit die optiek bieden we ook enkele amendementen en moties in.

 

Maar er valt me in de samenleving ook wel iets op. Er lijkt een tendens tot een toenemende behoefte aan afzetten tegen de ander, het extreme lijkt wel normaal te worden. Ik vind die behoeften aan polarisatie en benaderingen vanuit wantrouwen schadelijk.

 

Want wat betekent dat voor ieders handelen? Hoe gaan we het goede voorbeeld geven? Maar bovenal, hoe werken we gezamenlijk aan een inclusief Overijssel waar ruimte is voor iedereen? Ik heb niet zomaar overal de antwoorden op. Ik weet wel dat we als D66 zo de verkiezingen in zullen gaan.

 

De belangrijkste is die verbinding zoeken. Hoe kunnen we elkaars inzichten benutten? Hoe kunnen we echt naar elkaar luisteren? En hoe kunnen we het bestuur zo inrichten dat ook iedereen mee wilt doen? Die vragen beantwoorden is toewerken naar een mooiere tuin van Nederland.

 

Het beleid van onze coalitie is ook het beleid van D66. Ik ben trots op wat is bereikt en wat er op stapel staat. En we gaan graag door op de ingeslagen weg. Maar er zijn geen vanzelfsprekendheden in de politiek. 20 maart staan we bij de opening van de stemlokalen allemaal als fracties weer op 0 zetels en hebben we allen evenveel kans mee het beleid vorm te geven.

 

Dus daarom voorzitter geen extra voorstellen van D66 voor nieuw beleid dat al voor jaren geld vastlegt. Wel enkele amendementen die eenmalig geld vrij maken voor versnellingen en enkele moties die er aan bijdragen dat we na uitwerking weer verdere stappen kunnen zetten op weg naar een groen, duurzaam inclusief Overijssel.

 

 

Ik dank u wel.