Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Voorjaarscongres “Naar de toekomst: Overijssel in 2050!”

Zaterdag, 28 maart 2020 in Zwolle

In verband met de maatregelen rond het coronavirus gaat deze bijeenkomst helaas niet door!

We nodigen je van harte uit voor de eerste editie van ons vernieuwde regiocongres!

Tijdens het congres zetten we de vraag centraal: “Hoe ziet Overijssel er in 2050 uit?” Drie sprekers nemen ons mee in hun eigen perspectief op deze vraag. Het klimaatakkoord, Regionale Energie Strategieën en de nieuwe Omgevingswet hebben letterlijk en figuurlijk impact op onze woonomgeving in Overijssel voor de toekomst. Komt er in iedereen zijn achtertuin een windmolen te staan? Hoe moeten we de infrastructuur vormgeven? Welke invloeden hebben klimaatverandering en milieu op onze landbouw? Hoe krijgen we inwoners zover te blijven participeren?

Rentmeester 2050 Maurice Beijk heeft een visionaire blik op hoe inwoners en politiek met deze uitdagingen om moeten gaan, PvdA Gedeputeerde Tijs de Bree kent als geen ander de bestuurlijke keuzes en dilemma’s en een bekende D66-er die ‘ons’ progressieve ambitie in zijn/haar DNA heeft. De sprekers gaan met elkaar in gesprek, maar uiteraard wordt ook de discussie met de zaal opgezocht.

Na de lunch gaan we in vier subsessies uiteen om te bespreken wat jij nu zelf kan doen om mee te bouwen aan een mooier, groener en duurzamer Overijssel. Je kan kiezen op welk niveau je dit wilt verkennen; op het niveau van jou als inwoner, op het niveau van jouw wijk, op het niveau van de gemeente(politiek) of op het niveau van de provincie (politiek). Deze subsessies worden begeleid door leden uit onze regio met kennis en ervaring op dit niveau. Tijdens de lunch kun je kiezen naar welke subsessie je wilt.

Hopelijk heeft iedereen aan het aan van de dag voldoende inspiratie opgedaan om vol goede moed “iets te doen” om de toekomst van Overijssel mede vorm te geven. De afsluitende borrel is bij uitstek de gelegenheid om daar nog eens goed over door te praten.

Volledig programma D66 Overijssel Congres

09.30 – 10.00 ; Inloop

10.00 – 10.30 ; Formele verenigingszaken

10.30 – 12.00 ; Sprekers over de vraag “Hoe ziet Overijssel er in 2050 uit?”

12.00 – 13.00 ; Lunch (voor eigen rekening)

13.00 – 14.30 ; Subsessies (1, 2, 3, 4)

14.30 – 15.00 ; Eindspeech (reflectie, terugkoppeling)

15.00             ; Borrel (voor eigen rekening

 

Aanmelden kan per e-mail.

In verband met de maatregelen rond het coronavirus gaat deze bijeenkomst helaas niet door!

 

28 maart

10:00 uur

Urbana,
Wipstrikkerallee 213, 8025 AH Zwolle