Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Voorjaars ARV

Zaterdag, 6 april 2019 in Zwolle

De Algemene Regiovergadering is het moment om D66 leden te ontmoeten, met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te inspireren.

Deze keer zijn we te gast bij zalencentrum Urbana in Zwolle. U bent wederom van harte welkom. Ook als u geen lid bent van D66.

Zalencentrum Urbana
Wipstrikkerallee 213
8025 AH Zwolle
Website en route

Ochtendprogramma

Ontvangst 09.30 uur met koffie/thee

Ochtendsessies van 10.00 tot 12.00 uur

  • Sessie Fractie PS; evaluatie campagne + kennismaking nieuwe fractie
  • Sessie JD Overijssel; hoe voorkomen we braindrain in Overijssel met BM Arco Hofland (Rijssen-Holten)
  • Sessie EBN Overijssel; thema nog niet bekend
  • Sessie Regiobestuur; besloten bijeenkomst voor alle afdelingsbesturen

Lunch

12.00-13.00 uur

Kosten voor eigen rekening ( a € 9,75).

Middagprogramma

13.00 uur Welkomstwoord Trix van der Linden, voorzitter regiobestuur D66 Overijssel
13.10 uur Welkomstwoord Walter Stuifzand, afdelingsvoorzitter Zwolle
13.15 uur Vaststellen agenda + notulen vorige ARV
13.20 uur Stemming vacature Regiobestuur
13.25 uur Presentatie strategisch plan regiobestuur
13.45 uur Jaarrekening 2018, incl Kascontrole + begroting 2019
13.55 uur Anne-Marie Spierings, voorzitter landelijk bestuur D66
14.05 uur Rondvraag
14.15 uur Pauze
14.30 uur Overijssel in Europa – Sophie in ’t Veld & Vic van Dijk
15.50 uur Wybren Bakker (terugblik PS2019 en vooruitblik fractie)
15.55 uur Afsluiting door Trix van der Linden
16.00 uur Borrel (consumpties op eigen rekening)

Koffie/thee zal worden aangeboden bij binnenkort en in de pauze. Overige drankjes en dranken tijdens

Aanmelden kan via deze link.

6 april

9.30 uur

Zalencentrum Urbana
Wipstrikkerallee 213
8025 AH Zwolle