Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 juli 2019

Afscheid Annemieke Traag

Vorige week vond er op het provinciehuis het officiële afscheid plaats van ‘onze’ voormalige
gedeputeerde Annemieke Traag. Ruim twee jaar lang zette zij zich namens D66 in deze functie in
voor onze provincie.

Met de onderwerpen energietransitie, milieu en Europa in haar portefeuille maakte Annemieke zich niet alleen hard voor een duurzame toekomst van Overijssel en maar ook voor een betere positionering van onze provincie binnen Europa. Door een goede samenwerking met niet alleen onze Duitse buren wist zij niet alleen de belangen van Overijssel in Brussel beter op de kaart te zetten maar zorgde ze voor een vermindering van barrières in de grensregio. Denk daarbij niet alleen aan een betere aansluiting op de Duitse arbeidsmarkt, maar ook aan maatschappelijke en infrastructurele projecten als fiets- en wandelroutes, recreatiemogelijkheden en een versterkte samenwerking – en uitwisseling van kennis – op het gebied van de energietransitie. Met verve zette Annemieke zich de afgelopen jaren ervoor in om de energievoorziening van Overijssel zo veel mogelijk te verduurzamen, onder andere door wind- en zonne-energie te stimuleren. Ze zorgde voor de komst van meer laadpalen voor elektrische auto’s, realiseerde grootschalige energiebesparingen, zette in op vernieuwende technologieën als waterstof, gaf prioriteit aan de aanpak van asbestdaken, en en en. Daarbij hechte ze ook steeds groot belang aan lokale initiatieven en het creëren van bewustwording en draagvlak onder de bewoners van Overijssel.

Els Borst Netwerk

Daarnaast heeft Annemieke de afgelopen jaren ook het politieke landschap in onze provincie blijvend veranderd. Als(mede-)oprichter en eerste voorzitter van het Els Borst Netwerk Overijssel gaf zij D66-vrouwen in onze provincie een forum voor betere samenwerking. Haar doel om meer vrouwen de politiek in te krijgen en voor een kader te zorgen waarin die elkaar makkelijk kunnen vinden en ondersteunen krijgt hierdoor langdurig vervolg. Zelf dient Annemieke met haar volhardende inzet voor haar idealen en haar onverstoorbaar optimisme als inspirerend voorbeeld voor velen.

Annemieke bij haar afscheidsreceptie met collega’s van D66 en het Els Borst Netwerk

Het vertrek van Annemieke als gedeputeerde in Overijssel vinden we daarom erg jammer voor zowel de provincie als ook voor D66 als vereniging. Bij haar afscheidsreceptie op het provinciehuis waren dan ook erg veel D66’ers aanwezig om haar voor haar inzet in de afgelopen jaren te bedanken. Annemieke maakt zich nu op naar het volgende project en ook haar toekomstige werkomgeving
gunnen wij natuurlijk zo’n bekwame en gepassioneerde collega als zij dat is!

Daarom: bedankt voor je inzet Annemieke, beste wensen voor je toekomst, en tot ziens!