Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 juni 2011

N340 staat niet opnieuw ter discussie

De PVV heeft een voorstel ingediend om de discussie over de tracékeuze van de N340 opnieuw ter discussie te stellen. Hun argumenten waren hiervoor dat er nieuwe feiten zouden zijn, en dat de Provinciale Staten nu een andere politieke samenstelling hebben. Dit verzoek van de PVV is door alle andere partijen afgekeurd. …

Bekijk nieuwsbericht

D66 zeer kritisch maar constructief over XL Businesspark

GS legde in de vergadering van 1 juni jl. jaarstukken voor van XL Businesspark. Afgesproken werd ter vergadering dat de jaarstukken op 15 juni ter goedkeuring zullen worden voorgelegd en dat in een later stadium een strategische bespreking zal volgen. Dit laatste is besloten omdat alle partijen zeer kritisch zijn over dit park. Uitgifte gaat…

Bekijk nieuwsbericht

D66 verheugd over 1000 jongerenplan

De provincie werkt met een 1000 jongerenplan om in een periode van vijf jaar 1000 kansarme jongeren aan een baan en startkwalificatie te helpen. Sinds de start in 2010 zijn al een groot aantal jongeren geplaatst. Er blijken nu sneller dan voorzien 150 jongeren extra geplaatst te kunnen worden, omdat ook…

Bekijk nieuwsbericht

Cultuurbezuinigingen

Cultuurbezuinigingen Tijdens de Provinciale Staten van 15 juni 2011 heeft de D66 fractie samen met het CDA, VVD en CU een motie ingediend die GS oproept Kabinet en Kamer te overtuigen dat de bezuinigingen op de cultuurinstellingen in Overijssel niet uitgaan van een gelijke verdeling van de bezuinigingen over het land en in overleg…

Bekijk nieuwsbericht

Bestuursakkoord 2011-2015

De Provinciale Staten van 15 juni 2011 gingen voornamelijk over het Bestuursakkoord. De D66 Statenfractie heeft drie moties ingediend waarvan er één ter stimulans van de regionale economie is aangenomen.  De D66 Statenfractie heeft tijdens de Statenvergadering van 15 juni akkoord gegeven over het …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 4 juni 2011

Statencommissiedag 1 juni 2011

Zo langzamerhand komt het statenwerk op gang. Op de commissiedag van 1 juni werden een aantal interessante onderwerpen behandeld, zoals het Bestuursakkoord 2011-2015, 1000 jongerenplan, het XL Businesspark en de N340. D66 stemt, met kritische kanttekeningen, in met het bestuursakkoord tussen Rijk, Provincies en Gemeenten.Dit bestuursakkoord legt veel pijn neer bij gemeenten, maar bij de provincies…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 26 mei 2011 zaterdag 30 april 2011