Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 september 2011

De Najaarsnota; hoe kan het beter?

De kanttekeningen die D66 heeft bij de behandeling van de Najaarsnota zijn duidelijk gehoord! De commissies buigen zich over verbeteringen in de toekomst en de kritische opmerkingen worden daarin meegenomen.   D66 heeft, samen met andere fracties, kritisch gereageerd op de gang van zaken omtrent de Najaarsnota. De nota werd niet inhoudelijk behandeld…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 29 augustus 2011

Masterclass Speechwriting 15 februari in Zwolle

Op donderdag 1 september houdt D66 in Deventer een debat over een sociaal-liberale visie op integratie. Deze bijeenkomst, een initiatief van de thema-afdeling Integratie en Participatie in samenwerking met de Mr. Hans van Mierlostichting, is gewijd aan het ontwikkelen van een integrale visie op het integratiebeleid. Deze visie zal als resolutie op het congres C94…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 augustus 2011

Politiek tijdens het reces

Ook tijdens het zomerreces gaat de politiek gewoon door, desnoods op de meest vreemde plekken. Zo heeft Statenlid Thomas Walder tijdens popfestival Lowlands een ontmoeting gehad met museumdirecteur Ralph Keuning van de Fundatie. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> De ontmoeting vond plaats bij het kunstwerk 'Rawsome!' van Ronald Westerhuis, een opvallende…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 augustus 2011 zondag 17 juli 2011

D66 mist ‘open’ houding Coalitie

Er was een ‘beloofde’ uitgestoken hand, maar die werd tijdens de Provinciale Staten van 13 juli rigoureus weer ingetrokken. D66 ziet de ‘open’ houding van de coalitie als sneeuw voor de zon verdwijnen.   Bij de start van deze coalitie werd nog toegezegd op…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 juli 2011

Inbreng Algemene Beschouwingen

Voorzitter, D66 wil de provincie vergelijken met iemand die plotseling veel geld heeft gekregen, bijvoorbeeld door een erfenis of een loterij. Zoiets gebeurt altijd op een willekeurig moment. De persoon in kwestie, laten we zeggen een hij, is in een bepaalde gemoedstoestand en heeft altijd…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil leesbare en volledige perspectiefnota

Slecht leesbaar, onvolledig en niet transparant. Dit predicaat geeft D66 mee aan de Perspectiefnota. De nota, die handelt over belangrijke zaken in de omgeving die iedere Overijsselaar aangaan, zou juist daarom in begrijpelijke taal moeten zijn opgesteld. Herschrijven, luidt het oordeel. De Perspectiefnota staat woensdag 13 juli op de agenda van Provinciale Staten. “Het college deed…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 3 juli 2011

Statencommissiedag

Tijdens de Statencommissiedag van 29 juni jl. is de perspectiefnota besproken. Hierin wordt het Hoofdlijnenakkoord vertaald naar de financiële status van bezuinigingen en investeringen. Dat is althans de bedoeling geweest. D66 vindt  de perspectiefnota niet duidelijk, niet helder en niet transparant. Voor de meeste burgers zal dit stuk onbegrijpelijk zijn. Cijfers worden zonder…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 16 juni 2011

N340 staat niet opnieuw ter discussie

De PVV heeft een voorstel ingediend om de discussie over de tracékeuze van de N340 opnieuw ter discussie te stellen. Hun argumenten waren hiervoor dat er nieuwe feiten zouden zijn, en dat de Provinciale Staten nu een andere politieke samenstelling hebben. Dit verzoek van de PVV is door alle andere partijen afgekeurd. …

Bekijk nieuwsbericht

D66 zeer kritisch maar constructief over XL Businesspark

GS legde in de vergadering van 1 juni jl. jaarstukken voor van XL Businesspark. Afgesproken werd ter vergadering dat de jaarstukken op 15 juni ter goedkeuring zullen worden voorgelegd en dat in een later stadium een strategische bespreking zal volgen. Dit laatste is besloten omdat alle partijen zeer kritisch zijn over dit park. Uitgifte gaat…

Bekijk nieuwsbericht