Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 november 2019

Aandacht voor toezicht en BOA’s in onze natuurgebieden

We staan verder van de natuur af en als het aan sommige mensen ligt beschermen we het ook niet meer – en dat terwijl wij er onderdeel van zijn!

Er ontstaan momenteel veel discussies over het bestaansrecht van onze natuurgebieden. Ondertussen hebben wij ons als D66 deze week in de Provinciale Staten  hard gemaakt voor toezicht en onze BOA’s in Overijssel. En dan hebben we het niet over de BOA constrictor, de reuzenslang die bij ons niet voorkomt, maar over de buitengewone opsporingsambtenaren die door onze terreinbeherende organisaties (TBO’s) ingezet worden om de veiligheid te handhaven. In Overijssel hebben we meer dan 45.000 hectare aan natuurgebieden. Dat is niet zo belachelijk veel, maar eerder weinig als je het vergelijkt met andere landen. En dus moeten we dat beschermen.

TBO (middelen voor toezicht)

De terreinbeherende organisaties in Overijssel (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en Overijssels Particulier Grondbezit ook bekend als OPG) zorgen onder meer voor onze natuurgebieden, via beheer en toezicht en handhaving. Dan heb ik het nu nog niet over beheer, want daar is het laatste woord ook nog niet over gesproken. Vandaag heb ik het vooral over toezicht.

Voor veel inwoners is het meegenieten en medegebruik van natuur een vanzelfsprekendheid, en ook beheerders van opengestelde terreinen willen dit graag zo houden. In de praktijk liggen de kosten voor toezicht volledig bij natuurbeheerders en dragen zij ze voor een deel ook de kosten van openstelling aan het publiek. Daarom heb ik deze week aandacht gevraagd via een amendement bij de begroting om het mogelijk te maken dat de provincie Overijssel een vergoeding voor dit toezicht gaat betalen. In andere provincies gebeurt dit al, dus laten we nu gelijk bij het vaststellen van de begroting middelen hiervoor beschikbaar stellen.

Gedeputeerde Staten en onze coalitie gingen daar nu niet in mee, maar willen eerst meer informatie en dus eerst uitstellen. Daarom is het Amendement nu ingetrokken, maar hiermee is het nog niet afgedaan! We komen hier zeker nog op terug.

Buitengebied staat onder druk

Het buitengebied staat namelijk erg onder druk: Er is steeds vaker sprake van illegale activiteiten in onze natuurgebieden en afvaldumping. En dan nog al dat zwerfafval dat voor een groot deel slechts langzaam of zelfs helemaal niet afbreekt in de natuur.

Ondertussen breken we wel de fundering van ons bestaan af! Natuur heeft een gunstig effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Zelfs een klein beetje groen heeft al verrassend veel invloed. Tijd doorbrengen in de natuur zorgt ervoor dat mensen zich beter kunnen concentreren, creatiever worden en minder stress ervaren. Bovendien stimuleert de natuur tot bewegen en tot sociaal contact.

Maar dat je daar zorgvuldig mee om moet gaan snapt niet iedereen meer.

Toen ik in Nieuw-Zeeland reisde een jaar of 12 geleden kwam ik in een natuurgebied, daar stond een bord met de tekst “Leave only footprints”. Dat is me goed bijgebleven en vergeet ik ook nooit meer. Zouden meer mensen dat maar doen!

BOA’s uitrusten en aandacht voor opleidingen

Ook hebben wij deze week aandacht gevraagd via een motie voor de BOA’s. Die hebben het steeds zwaarder en moeten vaak alleen toezicht houden in een heel gebied. Met de toename van criminaliteit zijn ze niet uitgerust of opgeleid om hun werk goed te kunnen doen en zich veilig te voelen.  Ze zijn essentieel voor handhaving, gastheerschap, afstemming, opsporing en sociale veiligheid in natuurgebieden. Het beroep moet ook aantrekkelijk blijven voor de toekomst. We verzochten samen met diverse andere partijen om te komen met een plan van aanpak die hun positie versterkt. We verzochten om een lobby richting het rijk in te zetten om de uitrusting van BOA’s te versterken en aan de slag te gaan met de opleidingen om de aantrekkelijkheid van het vak te vergroten.

Maar wederom werden de poorten gesloten door de coalitie en GS. Ook op dit onderwerp komen wij dus op een later moment terug, ervan uitgaande dat de coalitiepartijen het belang van dit onderwerp gaan inzien. Gaan we nu alles stil leggen en bij ieder onderwerp wachten wat er landelijk gaat gebeuren? Ik hoop van niet, want verder komen is belangrijk.

Laten we positief afsluiten, want er is weer een eerste stap gemaakt en soms hebben dingen even tijd nodig.  Wij zullen in ieder geval aandacht blijven vragen voor deze problematiek!