Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 april 2020

75 jaar bevrijding in Overijssel

In heel Overijssel herdenken we deze maand onze vrijheid. Precies 75 jaar geleden kwam er een einde aan de bezetting van onze provincie en is daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog ingeluid. Helaas kunnen we dit jaar niet bijeenkomen om deze belangrijke gebeurtenis met elkaar te herdenken en te vieren. Daarom is nu nog belangrijker om goed stil te staan bij de onze vrijheid.

Dat doen we elke dag met een lokale D66 politicus uit de verschillende gemeenten van onze provincie. Op de voetsporen van de geallieerden toeren we zo van dag tot dag door heel Overijssel.

Meer weten over de bevrijding van Overijssel? Kijk dan op de site van overijsselviertvrijheid.nl.

 

1 april: Enschede

De Enschedese wethouder June Nods herdenkt in dit filmpje  en staat stil bij wat vrijheid voor haar betekent.

 

 

1 april: Haaksbergen

Het Haaksbergse raadslid Harry Belshof bezint zich op de waarde van vrijheid voor hem als persoon en als politicus:

 

Wat betekent vrijheid anno 2020 voor mij persoonlijk?

Vrijheid betekent voor mij: Ruimte om vrij te denken, te bewegen, keuzes te maken die bij mij passen. Vrijheid is de mogelijkheid om te  gaan of te werken waar en wanneer je wilt en met wie je wilt. De keuzevrijheid impliceert dit, de beslissing of de daad als persoon in kwestie aan zichzelf kan worden toegeschreven. Er is geendwang.

75 jaar vrijheid in Nederland is een groot goed. Ik sta daar van kinds af aan bij stil. Het verhaal van 1 april 1945 over de bevrijding is mij vaak verteld door mijn ouders, grootouders, familie en buren. Daarom is het goed dit verhaal over vrijheid door te vertellen.

Waar staat onze vrijheid op dit moment onder druk?

We zien in de hedendaagse wereld politici die claimden ‘in naam van het volk’ te spreken. Hun aanhang construeren op gevoelens van onvrede, over het functioneren van het politieke bestel in het algemeen. De aanpak van de minderhedenproblematiek in het bijzonder door minderheden te demoniseren, de mensenrechten onder vuur te nemen, en het wantrouwen tegen democratische en rechtelijke instellingen aan te wakkeren. Waarbij de vrijheid van mensen in die landen onder druk kan komen te staan.

Op welke manier geef ik vrijheid inhoud in mijn politieke doen en laten?

Politieke afwegingen en besluiten die ik regelmatig moet maken als raadslid, kan ik doen in vrijheid en zonder dwang. Dit is een groot recht dat ik koester. Het beschermen van de vrijheid is daarom een uitgangspunt bij de politieke besluiten die ik neem en wil uitdragen.

– Harry Belshof, raadslid gemeente Haaksbergen

 

2 april: Oldenzaal

Voor Steven van Alfen, forumlid in Oldenzaal,  kan vrijheid niet losstaan van gemeenschap:

 

Op 2 april 1945 werd Oldenzaal bevrijd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Op het laatst, zelfs op de dag dat Oldenzaal bevrijd werd, vielen er nog doden: Jonge mensen die vlak voor de poorten van de vrijheid stierven. Hen werd het recht om in vrijheid te leven op het laatste moment ontnomen.

Nu, 75 jaar later op 2 april 2020, zijn we opnieuw niet vrij om te gaan en staan waar we willen.
Afstand houden om de nieuwe vijand te kunnen verslaan. Vielen er in de 2e Wereldoorlog  vooral mensen in de kracht van hun leven, nu heeft de nieuwe vijand het vooral op ouderen en zwakkeren in de samenleving gemunt, mensen die misschien in hun jonge jaren ook in angst hebben geleefd voor de toenmalige vijand.

Wat is vrijheid voor mij als mens?

Vrijheid is niet alleen kunnen gaan en staan waar je wilt, kunnen samenwonen of huwen met wie je wilt, een eigen thuis hebben. Vrijheid is ook vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te zeggen wat je wilt, een open discussie kunnen aangaan, horen en gehoord worden. Alles binnen de kaders van respect voor de ander. Vrijheid is niet iemand een mening opdringen of uit eigen belang iets roepen waarmee je een ander schade berokkend.

Kunnen we de vrijheid aan?

75 jaar vrijheid in Nederland is iets om te gedenken en te herdenken. Maar ook iets om van te leren: om liefde een plaats te geven en haat uit je hart te verbannen. Gelukkig kan dat de laatste jaren ook  met mensen uit het land van onze voormalige vijand.
Vrijheid is ook “er samen kunnen zijn voor elkaar”, het Twentse Noaberschap. Bij vrijheid horen rechten maar zeker ook plichten.
Helaas zijn er partijen in onze samenleving die alleen het woord recht schijnen te kennen en niet het woord plicht. Ze begrijpen mijns inziens niet hoe goed we het in Nederland hebben en zijn ontevreden.
Om de vrijheid te kunnen handhaven moeten we niet alleen op landelijk niveau denken – geen “eigen volk eerst” – maar op wereldniveau. We moeten geen wantrouwen prediken maar vertrouwen. Alleen dan kunnen we in vrijheid blijven leven.

Hoe ga ik om met vrijheid in mijn functioneren als forumlid voor D66?

In de politiek moet rekening gehouden worden met het algemeen belang. Dat kan soms strijdig zijn met persoonlijke belangen. Personen kunnen zich daardoor ingeperkt voelen in hun vrijheid.
(Financieel) zwakkeren in de samenleving kunnen niet alles doen wat ze zouden willen, daar moet je als politicus extra voor opkomen.  We leven in een vrije democratie. Dat houdt in dat hetgeen ik vind niet altijd door anderen wordt gedragen. Maar zolang het debat open en eerlijk wordt gevoerd kan en mag ik mijn persoonlijke mening geven. Vrijheid is niet alleen de mening van een meerderheid maar zeker ook rekening houden met de minderheid.

– Steven van Alfen, forumlid Oldenzaal

 

 

3 april: Losser

In dit filmpje spreekt Jaimi van Essen, wethouder van de gemeente Losser, over de privileges en verantwoordelijkheden die vrijheid met zich meebrengt.

 

 

3 april: Hengelo

Hengelo viert vandaag 75 jaar vrijheid. Marc ten Barge, fractievoorzitter van D66 Hengelo, reflecteert in deze video op vrijheid in tijden van corona: “Laat dat de aanzet geven om de wereld met een open hart te blijven zien!”

 

 

1, 3, 4 en 8 april: Hof van Twente

De plaatsen in Hof van Twente zijn op verschillende dagen bevrijd. 1 april: Diepenheim en Hengevelde, 3 en 4 april: Bentelo, 4 april: Delden, 8 april: Goor en Markelo. Op deze data hangen we in deze plaatsen de vlag uit. Fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel schrijft over de waarde en tol van vrijheid in 1945 en 2020:

 

Alice olde reuver of v

Wat betekent vrijheid voor mij?

In deze tijd gedenken we 75 jaar bevrijding en hierbij sta ik erbij stil dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat er mensen voor hebben gevochten, voor zijn gestorven. Ook bijvoorbeeld bij de bevrijding van Diepenheim, waar ik woon, zijn op de dag van de bevrijding nog 2 jonge Britse militairen omgekomen. Nee, vrijheid is niet vanzelfsprekend. Ik denk ook aan de duizenden vluchtelingen, die door oorlog alles hebben moeten achterlaten en vaak een helse reis hebben moeten afleggen om terecht te komen in een vluchtelingenkamp, of soms ook om terecht te komen in een land als het onze, waar het veilig is, waar ze kunnen zijn wie ze zijn, en kunnen denken en zeggen wat ze willen. En dat is tegelijk wat vrijheid voor mij betekent: veilig zijn, kunnen zijn wie je bent, kunnen gaan en staan waar je wilt, en kunnen zeggen wat je wilt. Vrijheid van meningsuiting: heel belangrijk! Ook in de politiek.

Het is voor mij belangrijk in vrijheid te mogen debatteren, je mening te mogen hebben en uitdragen. Je afwegingen in vrijheid te mogen maken, een eerlijk en open debat met respect voor ieders mening en aandacht voor minderheden.

Vrijheid en Corona

Het zijn rare tijden, onrustige tijden. We hebben een nieuwe, onzichtbare vijand: het Coronavirus. Onze minister-president noemt het de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En we worden beperkt in onze vrijheid. We blijven zoveel mogelijk thuis. We houden 1,5 meter afstand, etc. De medewerkers in de zorg zijn onze helden, maar natuurlijk ook de schoonmakers, de supermarktmedewerkers, de vitale beroepen…. en niet te vergeten de vele vrijwilligers. Deze rare tijd brengt ook het goede in de mens naar boven. Onderlinge zorg en verbondenheid met elkaar. Samen sterk! Samen stoppen wij Corona!

En dan hoop ik vooral dat het goede in de mens, dat we dat kunnen vasthouden, ook in de politiek. Saamhorigheid, onderlinge zorg en verbondenheid.  Niet alleen lokaal of landelijk, ook internationaal. De corona-crisis zal veel veranderen en dat vraagt ook iets van de politiek, wellicht andere politiek? Verbinding zal belangrijk zijn. Samen konden we een oorlog overwinnen, samen kunnen we ook dit virus overwinnen, en samen kunnen we straks de nieuwe vrijheid vieren.

– Alice Olde Reuver of Briel, fractievoorzitter Hof van Twente

 

 

5 april: Almelo

Ook de Almelose fractievoorzitter Jeroen Wiertz herdenkt de 75-jarige bevrijding van zijn thuisstad:

Vandaag is het 75 jaar geleden dat Almelo werd bevrijd en de Canadese tanks de stad binnenreden. Helaas kunnen we die 75 jaar vrijheid vanwege de bijzondere tijd op dit moment niet groots vieren. Maar we kunnen, we moeten, ons wel bewust zijn van die vrijheid.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dat was het in de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet, maar dat is het ook nu op heel veel plaatsen in de wereld niet. Minderheden werden en worden onderdrukt, de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt of onafhankelijke pers wordt opgeheven. Op dit moment is ook onze vrijheid door de Corona maatregelen ingeperkt. Maar er blijft nog veel vrijheid over en ook aan deze maatregelen komt gelukkig ooit weer een eind. Het maakt wel duidelijk dat we onze vrijheid moeten blijven beschermen.

Vrijheid brengt ook een verantwoordelijkheid met zich, onze vrijheid is niet onbegrensd. We moeten rekening houden met anderen en ook de vrijheid van anderen respecteren. Dat gebeurt niet altijd, ook niet in de politiek. Sterker nog, er is een trend om vrijheden juist te beperken. In de politiek moeten we er dus voor zorgen dat mensen zoveel mogelijk de vrijheid krijgen om hun leven in te richten, om te zijn wie ze zijn.

Ik wens iedereen een goede gezondheid en veel vrijheid toe!

– Jeroen Wiertz, fractievoorzitter Almelo

 

 

6 april

Peter Schouten, ons burgerlid in de Provinciale Staten, uit hier zijn dankbaarheid om vrij te zijn:

“Kleinburgerlijke haters: uit deze mensen zal hun leger bestaan. De middenklassen die (…) gedeclasseerd zijn (…), allemaal brave lieden in paniek, allemaal bezorgd. Allemaal mensen die in het diepst van hun vezels het tomeloze verlangen voelen om zich te onderwerpen aan een sterke man en tegelijk te heersen over de weerloze ander. Ze zijn bereid de schoenen van iedere nieuwe baas te likken, als ze maar iemand krijgen om te vertrappen.” Honderd jaar geleden, Italië tijdens de opkomst van het fascisme, uit “M, de zoon van de eeuw” door Antonio Scurati. Zonder te moraliseren, gebruikmakend van bekende feiten en documenten kruipt de schrijver in het hoofd van Mussolini en trawanten en maakt juist daardoor invoelbaar hoe snel – in twee jaar – het proletendom als het maar drive genoeg heeft en de omstandigheden ernaar zijn een op het oog democratische samenleving kunnen overnemen. Dit ook omdat de tegenstanders redelijk, minder gedreven en niet strijdbaar zijn: “De stompzinnigheid van de liberale staat zit hem hierin dat hij iedereen de vrijheid geeft, ook degenen die er gebruik van maken om hem neer te halen.”

De moorden, de plunderingen, de aanslagen tegen vooral socialisten worden beschreven. Ik krijg er geen hoogdravende gedachten over vrijheid bij, maar de simpele dankbaarheid op een plek en een tijdstip te leven waarbij je ’s nachts niet gaat slapen met de angst dat ineens je deur wordt ingetrapt of je huis in de fik gaat, alleen vanwege je overtuiging.

Lees dat boek – een turf, ideaal voor deze weken-, huiver en wees dankbaar, en graag ook strijdbaar!

– Peter Schouten, burgerlid Provinciale Staten

 

6 en 7 april: Gemeente Hardenberg

Hardenberg viert op 6 april 75 jaar vrijheid, Dedemsvaart op 7 april. Fractievoorzitter Jacco Rodermond wil die vrijheid graag doorgeven aan volgende generaties, zoals hij in dit filmpje vertelt.

 

9 en 10 april: Gemeente Hellendoorn

Dezer dagen hangen ook in de gemeente Hellendoorn de vlaggen uit: Op 9 april in Nijverdal en op 10 april in Hellendoorn. Wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis staat in dit mooie, persoonlijke filmpje stil bij de oorlog en bij de vrijheid waar we vandaag de dag van genieten.

 

Kijk hier ook de video van fractievoorzitter Edo op den Dries, op wie een ontmoeting met veteranen uit de Tweede Wereldoorlog grote indruk heeft gemaakt.

 

 

11 april

Vandaag is de beurt aan onze fractievoorzitter Wybren Bakker. Hij ziet dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar het herdenken van de vrijheid is dat voor hem wel.

Wat betekent vrijheid voor mij?

Mijn moeder vertelde over haar inzet tijdens de oorlog. Ze bracht als jonge vrouw voor het verzet berichten onder haar rokken naar anderen. Haar vader en moeder hebben door schuilplekken mensen de oorlog doen overleven. De traumatische verhalen over “het weghalen van de paarden van de boerderij” klinken na in mijn oren. De slachtoffers na een mislukte bevrijding hebben bij mijn opa, die in het verzet zat, diepe sporen achtergelaten. Herdenken zat dus al in mijn opvoeding.

Toen ik volwassen werd bleef het jaarlijkse herdenken vanzelfsprekend. Ik leerde dat ook veel homomannen waren weggevoerd. In Utrecht waar ik inmiddels woonde regelde ik met andere bestuursleden van het COC een (homo-) herdenkingsmonument onder de Dom van Utrecht. Met onze dochter gaan we jaarlijks naar de herdenking in Diepenveen of Deventer. Als vaders dragen we zo uit dat we allen vrij zijn, dat we dit niet als vanzelfsprekend zien en geven we onze dochter de verhalen mee vanuit het verleden. We zien wat er mondiaal nog aan geweld en oorlog gaande is en zoeken steeds hoe we bij kunnen dragen aan een betere wereld.

Waar vind ik dat op dit moment de vrijheid onder druk staat?

Mijn man werkt over de hele wereld en komt in veel landen waar dictaturen bestaan, waar mensen “gedwongen” worden. Waar presidenten bijvoorbeeld mensen laten verhongeren, de economie laten instorten en ondertussen zelf vette bankrekeningen in het buitenland opbouwen. Mijn man werkt daar samen met boeren en hun organisaties. Daarbij ziet hij de power van mensen om ondanks alles toch te zorgen voor dagelijks eten – in de wetenschap dat de overheid niets voor de mensen doet.

Helaas blijken we mondiaal niet in staat om ernstige mensenschendingen, genocide, economisch wanbeleid of slecht financieel beleid te kunnen stoppen, bijvoorbeeld via een internationaal orgaan als de VN. Dat blijft me maar verwonderen.

Op welke manier geef ik vrijheid inhoud in mijn politieke doen en laten?

Er is de afgelopen jaren bijzondere aandacht geweest voor een programma voor 75 jaar vrijheid in Overijssel. Ik ben o.a. bij diverse bijeenkomsten geweest over de realisatie van het Memory Museum en was bij de opening. De verbinding van dit Memory Museum met het onderwijs is uniek en vet goed. De unieke beelden, foto’s, de lokale herdenkingen en verhalen maken dat 75 jaar bevrijding leeft in Overijssel! Het mede door D66 ingediende amendement voor meer geld voor de realisatie van dit museum heeft volgens mij zeer aan het doel voldaan.

Ik zal altijd opkomen voor hen die onderdrukt worden of voor wie vrijheid niet vanzelfsprekend is. Je uit kunnen spreken, persvrijheid, democratie en onafhankelijke rechtspraak zijn basisvoorwaarden om je vrij te kunnen bewegen en autonoom keuzes te maken. In mijn politieke handelen blijf ik daarvoor waken en zet ik me in om sociaal-liberaal beleid mee inhoud te geven.

 – Wybren Bakker, fractievoorzitter Provinciale Staten

 

 

12 april

Renilde Huizenga koestert de vrijheid en gelijkheid die we in Nederland mogen ervaren zowel privé als ook in haar werk als Statenlid:

75 jaar vrijheid, het is een heel mensenleven!

Maar bijna alsof het geen toeval is, net als we 75 jaar vrijheid willen gaan vieren, worden we keihard met de neus op de feiten gedrukt dat vrijheid een heel groot goed is.

Mijn ouders waren 12 en 16 jaar toen Nederland werd bevrijd, ik heb dus wel wat verhalen uit die tijd meegekregen, verhalen die ervoor zorgen dat ik dankbaar ben voor wat die generatie heeft opgebouwd. Dat we al zo lang kunnen leven in vrijheid, in een democratie en met zoveel mogelijk gelijke rechten.

Mijn moeder vertelde: “Tijdens de oorlog moesten we in huis om de beurt fietsen om met de dynamo van de fiets het licht op te wekken in de woonkamer, zo konden we eten koken, lezen en studeren”. Het was inventief en ook nog eens goed voor de conditie. Mijn ouders kwamen uit een generatie die heeft leren omgaan met omstandigheden die zoveel slechter waren dan nu. En toch gingen ze door, een generatie die heeft gestreden voor hoe ons leven er nu uitziet.

Dat we nu onze eigen keuzes kunnen maken op school en in ons werk, dat je die dingen kan doen die bij je passen. Dat je vrij kan kiezen welke hobby je uitoefent en om kan gaan met de mensen waar jij je prettig bij voelt. En jezelf kan zijn onafhankelijk je afkomst, je geloof, je ras en je seksuele voorkeur.

Ik probeer deze waarden van vrijheid en gelijkheid enorm te koesteren en ook mee te nemen in de politieke besluiten die ik neem. Ik koester de vrijheid van meningsuiting en zal altijd proberen iemand anders met een andere mening in zijn waarde te laten en met respect behandelen. Dan hoop ik dat anderen dat ook doen.

En dan Zwolle

In de nacht van 13 op 14 april 1945 had de Canadees Leo Major een voortrekkersrol in de bevrijding van Zwolle, de stad waar ik nu met heel veel plezier woon. Om 9.00 uur ’s ochtends op 14 april 1945 kon hij aan de commandant van zijn Régiment de la Chaudière melden dat Zwolle vrij was. Om 11.00 uur in de ochtend kwam het officiële bericht dat onze stad bevrijd was. Daarna luidden om 13.00 uur de kerkklokken en werd er gefeest.

75 jaar later, op 14 april, overmorgen dus, luiden daarom exact om 13.00 uur opnieuw de klokken van de Peperbus. Laten we daarnaar luisteren en laten we samen vlaggen uithangen voor de helden van toen! Laten we ook in deze periode wat meer aandacht besteden aan die generatie die de oorlog nog heeft meegemaakt en ons land heeft opgebouwd na de oorlog. We doen dat nu niet door op een of ander festival uit ons dak te gaan, maar door even op een andere manier hier letterlijk en figuurlijk bij stil te staan.

– Renilde Huizenga, lid Provinciale Staten

 

 

13 april: Steenwijkerland

Vandaag viert de gemeente Steenwijkerland het 75e jubileum van de bevrijding. Fractievoorzitter Emmy Elgersma, steunfractielid Grieko van Dijk en burgerraadslid Thom de Vries vertellen daarom samen in dit filmpje wat vrijheid voor hun betekent.

 

 

14 april: Zwolle

75 jaar vrijheid in Zwolle! Aanleiding voor de hele lokale fractie van D66 om filmpjes te maken voor deze blog:

Zo vertelt fractievoorzitter Sonja Paauw hier dat ze onder andere de politiek inging om als onderdeel van de overheid de vrijheid van ons allemaal te bewaken.

Ook David Hof spant zich als raadslid in om die vrijheid te beschermen, terwijl collega Claudia van Bruggen in haar filmpje benadrukt dat ook vieren en trots zijn belangrijk is. Mark Oldengarm, eveneens lid van de Zwolse gemeenteraad, ziet juist nu reden om optimistisch te zijn over een vrije toekomst.

Burgerraadslid Marco van Driel gebruikt zijn vrijheid actief om onderwijzers een hart onder de riem te steken. Collega Sander van Dijk raakte geïnspireerd door de geallieerden en benut zijn vrijheid om die ook door te geven aan anderen. En fractiemedewerker Sander Wageman heeft een prachtig filmpje gemaakt met historische beelden van de Zwolse bevrijding.

 

Sonja Paauw

Voor mij is vrijheid, dat we leven in een samenleving die uitgaat van vertrouwen: in elkaar, in organisaties en in jezelf. Een samenleving met mensen die het waarderen dat er verschillen zijn tussen mensen. Een samenleving waar je tot een minderheid kunt behoren zonder dat je gevaar loopt, zoals in de oorlog. Alleen dan lukt het om in een welvarende en veilige samenleving te leven zoals Nederland. Dat doen we met elkaar!

– Sonja Paauw, fractievoorzitter Zwolle

 

 

16 april

Vandaag geeft Statenlid Kyra Selles een inkijkje in wat vrijheid voor haar betekend. Herdenken is voor haar niet alleen terugkijken naar de gruwelen van de oorlog, maar ook kijken naar het heden en de toekomst: Hoe staat het nu met onze vrijheid?

 

Verhalen van ver weg…

De Tweede Wereldoorlog is voor mij erg ver weg. Zelf werd ik 50 jaar na de bevrijding geboren, en ook mijn ouders hebben de oorlog niet mee hoeven maken. Mijn kennis over de oorlog komt dan ook vooral uit geschiedenisboeken en uit de gesprekken met mijn oma, die zelf nog maar amper een tiener was toen de tweede wereldoorlog begon.

… die heel dichtbij komen

Zij vertelde dan over de angst waarin zij en iedereen om haar heen leefden. Over zaken die wij nu als heldendaden zien, maar die toentertijd heel ‘gewoon’ waren. Ze vertelde over haar oudere broers, waarvan één mensen in zijn melkwagen de stad uit smokkelde. Haar andere broer, die twee concentratiekampen had overleefd verhuisde na de oorlog al gauw naar Canada om de oorlog vervolgens nooit meer te noemen. Het zijn verhalen die nu nog steeds een diepe indruk op mij achterlaten. Ze doen mij ook beseffen wat een geluk ik mag hebben dat mijn grootste zorg als tiener was welk shirt ik aantrok naar school.

Mijn vrijheid is voor mij een gegeven. Ik heb er niet voor hoeven vechten en ik heb het altijd al gehad. Ik heb hier in Nederland de vrijheid om te zijn wie ik wil en vrijheid in wat ik wil geloven. Ik heb vrijheid om me te kleden zoals ik wil, mijn eigen partner te kiezen en om mijn toekomst zelf in te richten. Maar ik besef me ook heel goed dat deze vrijheid niet vanzelfsprekend is, en dat er mensen hebben gevochten, geprotesteerd en vooral ook heel hard hebben gewerkt om ons land op te bouwen. En dat mijn leven er zonder hen waarschijnlijk heel anders uit had gezien.

Terug en vooruit kijken

Op 4 mei nemen we een moment om stil te staan bij de mensen die gevochten voor hebben onze vrijheid. Zelf zie ik dit ook als een moment om vooruit te denken. Want we zijn er nog niet. We moeten ervoor waken dat we de beperkingen die er nu nog zijn in onze vrijheid niet als een gegeven gaan zien. Want nog niet iedereen heeft het gevecht voor zijn vrijheid achter de rug.
Wereldwijd leven nog tal van mensen in dictaturen en strenge regimes waarin zij gedwongen worden hun leven op een bepaalde manier in te richten. Niet vrij om hun mening te uiten en hun eigen keuzes te maken. Maar ook hier, in een vrij land als Nederland, kan men zich soms nog steeds ‘gevangen’ voelen, in vrijheid beperkt door het onbegrip en de intolerantie van anderen. Laten we ook daarbij stilstaan, bij wat we nu hebben en wat we nog kunnen bereiken.

Normaal gesproken vieren we na een avond van herdenken feest. We lachen, dansen en zingen. We zoeken elkaar op en proosten samen op onze vrijheid. Maar dit jaar slaan we het feest over, proosten we binnen en kijken we uit naar het moment dat het weer veilig is om samen buiten te mogen feesten. Heel bijzonder, dat we na 75 jaar op deze manier opnieuw moeten beseffen hoe fragiel onze vrijheid eigenlijk is.

– Kyra Selles, lid Provinciale Staten

 

 

17 april: Kampen

Als laatste gemeente van Overijssel viert Kampen vandaag het 75-jarige jubileum van de bevrijding! In deze fraaie video neemt fractievoorzitter Gerben Wijnja ons mee door Kampen op de voetsporen van de Canadese bevrijders.