Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 januari 2018

Lelystad Airport: een politiek-bestuurlijke dwaling

In mijn vorige blog over Lelystad Airport verwees ik naar de betrouwbaarheid van de overheid en de arrogante politieke moraal. Er is nu een minister die het vertrouwen van de burgers wil terugwinnen en zorgen dat er geen fouten meer gemaakt worden. Zij wil een balans vinden tussen het economisch belang van Lelystad en de overlast die het vliegverkeer veroorzaakt voor omwonenden. De kans is niet gering dat zij voor een onmogelijke opgave staat.

Wat is er aan de hand?
De discussie over Lelystad Airport startte op 13 oktober 2009 (!) met de motie van de Tweede Kamerleden De Rouw (CDA) en Cramer (CU). Deze motie verzoekt de regering duidelijkheid te verschaffen over de uitbreiding van de luchthaven Lelystad indien de interferentie met Schiphol dat toestaat. Met andere woorden: Schiphol mag er geen hinder van ondervinden.
Op dat moment ligt er een rapport op het ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu I&M) waaruit blijkt dat het Nederlandse luchtruim geen ruimte biedt voor een luchthaven bij Lelystad zonder dat Schiphol daar hinder van gaat ondervinden.
Het rapport d.d. 7 juli 2009 is van de Luchtverkeersleiding en concludeert “bij het ontwerp zal:
1. De afhandeling van het Flevolandverkeer (Lelystad Airport) onvoldoende punctueel en betrouwbaar zijn;
2. De punctualiteit en betrouwbaarheid van de afhandeling van het Schipholverkeer afnemen.”

Wie de afgelopen tijd de voorlichtingsbijeenkomsten van HoogOverijssel heeft bezocht kent de uitleg bij deze informatie. Een uitleg die aangeeft dat de belasting van het vliegverkeer op Schiphol zo groot is dat een extra vliegveld als alternatief voor Schiphol niet in Flevoland kan liggen.

Dit betekent dat ook na een herindeling van het luchtruim een normaal aanvliegen en vertrekken vanaf Lelystad Airport niet tot de mogelijkheden behoort. Mijn inschatting is dat zeker in noordelijke en zuidelijke richting langdurig rond maximaal 6000 voet (1800 meter) gevlogen moet blijven worden.

Crash
Inmiddels weten we ook dat vliegen op een hoogte van 6000 voet, naast geluidsoverlast en milieubelasting, het risico van een aanvaring met grote vogels met zich meebrengt. Dit is zeker het geval boven natuurgebieden als bij Giethoorn, de Veluwe en bij Hellendoorn. Een aanvaring met een grote vogel blijft meestal niet zonder gevolgen en kan leiden tot een heuse crash.

Mijn conclusie
De regering wist in 2009 – en Kamerleden hadden het kunnen weten – dat Lelystad Airport een onmogelijk alternatief voor overloop vanaf Schiphol is. Het onherroepelijke Luchthavenbesluit van 2015 is met recht een politiek/bestuurlijke dwaling.
De huidige minister zal met een heuse ‘Houdini-act’ moeten komen om – met het terugwinnen van het vertrouwen van de burgers in Overijssel, Gelderland, Drenthe, Friesland en ook Flevoland – het vliegveld open te stellen. Van een balans tussen economie en geluidsoverlast kan nimmer sprake zijn.

Gerrit van Hofwegen
Statenlid D66 Overijssel