Steun ons en help Nederland vooruit

Meer werk. Minder Regels. Beter onderwijs

Een sterk Overijssel dankzij D66

Margreet Overmeen

Oproep aan de NAM

Wij, ondergetekenden, verzoeken u, de NAM, met klem dit voldoende reden te laten zijn om te wachten met herstart van de oliewinning met daaruit voortkomend de injecties in Twente.